Folkemødet

Folkemødet: Vi rådgiver før, under og efter Folkemødet på Bornholm, uanset om man er nybegynder eller en gammel traver udi Danmarks største lobbygivenhed. Samarbejdet kan ske via tre forskellige event- og engagementspakker, ligesom vi hjælper med matchmaking: at spotte de rette – gerne overraskende –  samarbejdspartnere, der er interesserede i de samme samfundstemaer som jer.

Folkemødet

HEGELUND & MOSE har været med på Folkemødet hvert år lige fra begyndelsen i 2011. Vi ved, hvordan man får sine målgrupper i tale og kommunikerer sine budskaber effektivt. Og vi har overblikket, erfaringen og netværket, der matcher.

Samarbejde hvordan?

HEGELUND & MOSE rådgiver om, hvordan man med forskelligt ambitionsniveau kan engagere sig på Folkemødet: Startpakken, partnerskabs-pakken eller full size-pakken. 

Vi bistår tillige med matchmaking: Hvordan kan man i stedet for at arrangere debatter, der måske ligner 10 andre, finde sammen med andre arrangører og skabe fælles events?

Vi sætter spot på den gode netværker; folkemødedeltageren, der får mange visitkort og kaffeaftaler med hjem.

Ydermere hjælper vi med at udvikle de strategisk vigtige budskaber og træne de talsmænd, der ønsker endnu mere gennemslagskraft på Folkemødet.

Er det behov for en erfaren ordstyrer, stiller vi os gerne til rådighed.

Kunder

  • Organisationer og foreninger, store som små
  • Virksomheder
  • Kommuner og andre offentlige aktører

Det får I ud af samarbejdet

HEGELUND & MOSE har været med på Folkemødet hvert år lige fra begyndelsen i 2011. Vi kender faldgruberne og fokuserer på mulighederne.  Vi ved, hvordan og hvornår man bedst forbereder sine aktiviteter på Bornholm – og gennemfører dem.

Bagefter evaluerer vi indsatsen sammen med kunden – med henblik på at gøre det endnu bedre næste gang.

Kunde-cases

Udvikle events med kant

En række organisationer har haft udbytte af, at HEGELUND & MOSE har arrangeret deres paneldebatter til Folkemødet, herunder har identificeret og kontaktet debattører samt lagt en linje for debatten. Samarbejdet er typisk gået i gang flere måneder før Folkemødet. Undervejs i planlægningen har vi været sparringspartnere og har bidraget til de mere praktiske forberedelser. I en række tilfælde har vi selv faciliteret debatterne (se mere under ordstyrere).

Vores egne profil-debatter

I samarbejde med blandt andre Akademikerne og Altinget har HEGELUND & MOSE gennem flere år gennemført egne events på Folkemødet.  Det gælder for eksempel profil-arrangementet “Morgenkaffe med Sir Humphrey”,  hvor en stribe departementschefer fra de øverste magtlag på Slotsholmen beredvilligt har stillet op til debat planlagt og faciliteret af HEGELUND & MOSE. Gennem flere år har vi også afholdt master class i lobbyisme for Altingets abonnenter på Grønbechs Hotel midt i Allinge.

Træning af den gode netværker

En hovedbestyrelse ville øve sig i at bedrive lobbyism by walking i stedet for at bruge penge på egen stand på Folkemødet. HEGELUND & MOSE blev bedt om at træne alle organisationspolitikerne i at aflevere budskaber og netværke. Sammen nåede vi ind til en elevatortale, der var let at versionere til forskellige interessenter i kommuner, regioner og stat. Sammen fastlagde vi detaljerede succesmål for bestyrelsen under Folkemødet med henblik på at få langsigtet udbytte ud af de fire dage på Bornholm – og ikke bare hygge.

Debat-afpudsning af talsmænd

En håndfuld utrænede organistionspolitikere trængte til at få støvet deres debatteknik af op til Folkemødet. HEGELUND & MOSE blev bedt om at udfordre de kommende paneldeltagere med henblik på at gøre dem endnu bedre rustet til en god debat. Øvelserne blev gennemført med og uden kamera og med feed back fra konsulenter og politiske kolleger.