Netværksanalyse

Netværksanalyse: Man bør ikke begynde sin påvirkningsindsats uden præcist at vide, hvem der tager beslutningerne, og hvem der påvirker og forbereder dem. Når netværket er fintmasket og man har de rette mobilnumre, er det også lettere at vide, hvornår det er relevant – også for beslutningstagerne – at man kontakter dem. Evnen til at time sin indsats og et godt netværk hører sammen.

Netværk

Vi bistår med at knytte bånd og kommunikere til vigtige interessenter.

Kortlægning hvordan?

HEGELUND & MOSE bistår med at kortlægge, hvem I har relationer til – og hvem I bør knytte tættere bånd til og hvordan, når jeres mærkesager skal nyde fremme.

Kunder

Organisationen, kommunen, virksomheden eller den statslige myndighed.

Det får I ud af samarbejdet

Sammen gør vi netværkspleje og relationsopbygning til en strategisk disciplin, hvor vi udarbejder en plan for, hvordan I arbejder endnu bedre sammen med nuværende og nye interessenter.

Kunde-cases

Styrelse kortlægger samarbejdspartnere

Ledelsen for en statslig styrelse bad HEGELUND & MOSE facilitere en proces for, hvordan styrelsen kunne skabe et bedre samarbejde med sine eksterne interessenter, deriblandt organisationsverdenen og de faglige miljøer. Gennem en række workshops fik kontorchefer og medarbejdere nye, fælles netværksværktøjer. Projektet mundede ud i en handlingsplan for interessenthåndteringen.

Virksomhed vil tættere på nye interessenter

En virksomhed, der gerne vil være innovativ frontløber inden for sin sektor,  ønskede at komme i tættere samfunds-dialog med nye interessenter uden for branchen. Sammen med ledelse og nøglemedarbejdere kortlagde HEGELUND & MOSE, hvilke samfundsaktører det kunne være relevante at knytte tættere til sig. Derefter udarbejdede vi en plan for, hvordan netop denne virksomhed kunne gøre sig interessant og relevant for disse interessenter. Vi bistod også med at implementere planen.