Få succes i nyt lederjob

Chef med gennemslagskraft: Er du den nye (top-)chef, der med autoritet skal indtage rollen som etter eller talsmand? Eller står  jeres organisation  over for at skulle ansætte en chef, der skal leve op til ekstremt høje krav om kommunikationsevner? Vil I via en nyansættelse på en nøglepost signalere noget “nyt og anderledes” til omverdenen? Eller har I allerede ansat en chef, der har brug for en god start og måske en sparringspartner i forhold til sit personlige “aftryk”? HEGELUND & MOSE bistår formanden, direktøren og lederen med at øge gennemslagskraften over for eksterne og interne interessenter.

Chef med gennemslagskraft: hvordan?

HEGELUND & MOSE hjælper med at opbygge et succesfuldt, personligt lederbrand, der samtidig passer ind i virksomhedens/organisationens overordnede strategi.

  • Hvordan skaber lederen en skarp profil, der fremstår tydeligt internt og eksternt?
  • Hvordan arbejder chefen med sit brand, så det tilføjer organisationen merværdi i konkurrencen om opmærksomhed?
  • Hvordan får lederen endnu mere gennemslagskraft i vigtige netværk og andre samarbejdsrelationer?
  • Hvordan overbeviser lederen en større forsamling og får sit strategiske budskab ud, når hun indtager scenen?

Vi er ekstra skarpe i vores rådgivning af kunder, der – udover kommunikationskravene – har en politisk dimension i deres virksomhedsstrategi og dermed ønsker at begå sig endnu bedre over for politikere, embedsmænd og meningsdannere. Derfor kan rådgivning også indeholde:

  • Hvilke personlige virkemidler kan lederen med fordel bruge, når man vil påvirke dem, der tager eller forbereder beslutningerne herhjemme?

Vi bistår i fortrolig 1:1-dialog eller på målrettede workshops med at opøve eller forbedre gennemslagskraften i hele organisationen og over for omverdenen.

Sparring bag den lukkede dør

Sparring bag den lukkede dør: Den nye chef  SKAL blive en succes, men både arbejdsgiver og den pågældende selv kan indimellem være usikker på hvordan.

HEGELUND & MOSE hjælper med at bygge den nye leder op, så vedkommende får gennemslagskraft internt i sin organisation og i eksterne sammenhænge. Det være sig over for medarbejdere, bestyrelse, politikere, kunder, samarbejdspartnere, embedsmænd og pressen.

Sammen skaber vi en kommunikationsplatform og finder ind til en ledelsesrolle, der er funderet på autencitet og autoritet – og dermed er troværdig, skaber tillid og styrker vigtige relationer.

Bistand til at rekruttere nye chefer

Ny chef med succes

Øvelser med og uden kamera: Den enkelte chef finpudser sin personlige gennemslagskraft i mange værdifulde sammmenhænge: på talerstolen, mødet med medarbejderne, over for samarbejdspartnere, borgere og kunder. Er I en hel ledelsesgruppe, får I fintunet et fælles sprog for, hvad der er god kommunikationsledelse i hverdagen og når de store forandringer skal ske.

Test af kommunikative udfordringer: Virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer bruger mange ressourcer på rekruttering af nye af chefer. En fejlcasting kan koste dyrt.

HEGELUND & MOSE bidrager – inden det endelige kandidatvalg – med at teste, hvem der bedst fylder kommunikationsdimensionen af deres kommende ledelsesrolle ud – evnen til og potentialet for at begå sig over for forskellige målgrupper.

Dermed er vi med til at sikre, at der er et optimalt match mellem kandidat og job, så risikoen for fejlansættelser bringes ned.

Det får I ud af samarbejdet med os

Sammen med os kan man drøfte emner, der er svære at håndtere og diskutere i egen organisation og virksomhed, ikke mindst når man er ny chef, der gerne vil have succes i jobbet. Vi adskiller os fra de fleste andre kommunikations- og PA-bureauer ved at tilføje en tung ledelsesdimension i vores rådgivning.

Vi er ikke bare seniorer af navn, men også af gavn. Vi kender til lederjobbets mange facetter, dilemmaer og udfordringer. Ikke mindst fordi vi i en årrække selv har prøvet chefrollerne. Derfor har vi rådgivet mange beslutningstagere på højt niveau gennem mange år.

Typiske kunder

  • Direktioner
  • Formandskaber/bestyrelser

Træningsprogram for 40 områdeledere

Topledelsen i en offentlig virksomhed ønskede at få sin grundfortælling ud at flyve blandt  næsten 2000 medarbejdere, så  den enkelte bedre forstår, hvad fortællingen betyder i relation til netop hans eller hendes arbejdsfunktioner. Hele organisationen stod over for store forandringer, nye måder at arbejde og samarbejde på – til glæde for borgerne. HEGELUND & MOSE rullede et budskabstrænings-forløb ud for omkring 40 områdeledere. De blev trænet i argumentationsteknik og målgruppetænkning. Gennem et halvt år langt forløb øvede cheferne – samlet i mindre hold fra forskellige serviceområder –  sig i forandringskommunikation i øjenhøjde over for forskellige personalegrupper og faglige miljøer med forskellige behov og forventninger.

Ny direktør får forandrings-rådgivning

En nybagt direktør i organisationsverdenen havde brug for en fortrolig sparringspartner med henblik på at blive en succes i jobbet. Organisationen stod over for store forandringer. Foreningen havde behov for en skarpere profil: Organisationen skulle professionaliseres på en række områder. Direktøren efterspurgte ekstern sparring om, hvordan vedkommende bedst satte sig i spidsen for den interne forandring. På 1:1 møder bag den lukkede dør prøvede han sine overvejelser af. Sammen fik vi fastlagt en proces for forandringen, der blev gennemført på alle niveauer i organisationen.