Medietræning 

HEGELUND & MOSE er specialister i medietræning og udvikling af budskaber. Det sker med baggrund i mange års tv-erfaring fra DR Nyheder og TV2 samt med dyb indsigt i beslutningstager-miljøet, nyhedsbilledet og pressens reaktionsmønstre. Vi samarbejder med og træner direktioner, ledelsesgrupper, talsmænd og politikere i at udvikle og formulere strategisk vigtige budskaber.

Medietræning hvorfor?

Medietræning

Budskabs- og medietræning kan også hjælpe med at finde en comfort zone, som gør dig troværdig, når du skal holde den store tale til årsmødet, være med i debatpanelet med knivskarpe konkurrenter eller stå foran en flok medarbejdere eller samarbejdspartnere.

Vores medietræning  kan anvendes i mange sammenhænge. Deltagerne kan for eksempel:

 • Forberede sig til og øve sig på en konkret optræden i medierne
 • Opnå langsigtet forbedring i den måde, man udtrykker sig på, herunder i medierne
 • Få fortrolig, professionel feed back på, hvordan man kommunikerer – set med andres øjne
 • Arbejde målrettet med sin personlige gennemslagskraft
 • Lære at arbejde med budskaber og argumenter
 • Blive bedre til at lede møder og gå på talerstolen
 • Få rådgivning om rette personlige styling (tøj, hår, makeup) til forskellige typer interviews
 • Få indsigt i redaktionelle arbejdsprocesser og dermed opnå “forretningsforståelse” for, hvordan medierne arbejder
 • Få konkrete tips til et godt samarbejde med pressen

Medietræning hvordan?

HEGELUND & MOSE skræddersyr altid medietræningen til de individuelle behov.

Træningen kan bl.a. rumme følgende elementer:

 • Teoretisk forståelse
 • Praktisk træning
 • Akut her-og-nu bistand
 • Halvdags startpakke
 • Heldagsprogram
 • Løbende sparring og opfølgning
 • Solotræning eller mindre hold
 • Forløb med hele organisationer og virksomheder, som ønsker et “fælles sprog”
 • Screening med henblik på at finde og udvikle de bedste talsmænd i organisationen

Medietræning hvornår?

Vores medietræning kan foregå:

 • Med kort varsel i akutsituationer
 • I længere forløb med faste intervaller
 • Som evaluering efter mødet med pressen
 • Når ny medarbejder eller talsmand skal testes eller trænes
 • Når ledelsesgruppe eller talsmandshold ønsker at udvikle “samme sprog”
 • Når der skal skabes holdfølelse
 • Når der udvikles nye SoMe formater med videoklip

Medietræning ud fra hvilke behov?

Vi har stor erfaring med – ofte som led i en krisekommunikationspakke – at akut-træne talsmænd, der skal i ilden.

I andre tilfælde foregår træningen eksempelvis som led i et lederudviklingsprogram, hvor en direktionsgruppe eller chefer og nøglemedarbejdere længere nede i organisationen skal træne egne færdigheder inden for personlig gennemslagskraft.

Vi benyttes også, når en ny organisationsformand eller en ny talsmand i en virksomhed har behov for en god kommunikations-start.

Kunder

 • Direktioner og ledelsesgrupper fra den private og offentlige sektor
 • Bestyrelsesformænd
 • Politikere i kommuner, regioner og nationalt
 • Talsmænd
 • Tillidsrepræsentanter

Det får I ud af samarbejdet med os

HEGELUND & MOSE er blandt de allerbedste inden for medietræning. Vi har trænet mange politikere, organisationsformænd,  direktionsmedlemmer, chefgrupper og andre talspersoner. Både fra den offentlige og private sektor.

Vi har med glæde oplevet, hvordan deltagerne undervejs har fået større indsigt i egne styrker, og hvordan de konstruktivt har kunnet omsætte læringen til større personlig gennemslagskraft – ikke blot i interviewsituationen og i mødet med journalister, men også i andre professionelle sammenhænge.

Mere konkret er udbyttet for deltagerne, at de bl.a.:

 • Lærer, hvordan man forbereder sig bedst muligt, før man skal interviewes
 • Får erfaring i at bygge et budskab op
 • Får erfaring i at sparre konstruktivt med hinanden
 • Får erfaring i at arbejde med “det strategiske budskab” frem for “alt godt fra havet”
 • Får bedre forståelse af egen fremtoning og kropssprog
 • Opnår nyt blik for egne kommunikationsstyrker
 • Får rådgivning i personligt udtryk som mimik m.v.
 • Får en tæt holdånd, hvis der er flere deltagere
 • Får gode råd omkring samarbejde med pressen
 • Får indsigt i pressens arbejdsmetoder
 • Får indsigt i forskellige interviewformer

Kunde-cases

Fra forskellige historier til én

En stor koncern havde i en længere periode sjusket med sine produkter og var derfor af gode grunde blevet hængt ud i pressen. Efter en kvalitetsmæssig opstramning trænede HEGELUND & MOSE  direktion, ledelse og fagspecialister i, hvordan de bedst muligt kommunikerede virksomhedens nye, ordentlige profil ud internt og eksternt. Det skete i et flerårigt forløb. Alt sammen for at få en samlet, ny fortælling om virksomheden ud. Træningen havde – udover almindelig budskabs- og medietræning med professionelt kamerahold – fokus på, at der skal være ”handling” bag de fine, nye ord, hvis virksomheden effektfuldt skal rykke, image-mæssigt.

Svagt offentligt image løftes

Et stort, offentligt foretagende med ringe gennemslagskraft og udfordringer med at rekruttere kvalificeret personale ønskede at højne profilen, blandt andet ved at sikre, at alle talsmænd blev løftet kommunikationsmæssigt. En god håndfuld politikere, hele koncernledelsen på en snes personer og et dusin områdedirektører gennemførte i løbet af godt et år heldagstræning hos HEGELUND & MOSE. I træningen indgik faktacheck om mediernes behov og ønsker, mulighederne for selv at sætte dagsordenen og individuel budskabstræning. Siden er omkring tyve ledere længere nede i systemet trænet med henblik på forbedre den interne kommunikation.

Ny formand gøres medieklar

Det er sin sag pludselig at blive sin organisations etter og dermed den, der skal tegne butikken i medierne og på de bonede gulve. HEGELUND & MOSE havde over tre gange tre timer en nyvalgt formand i ”den varme stol”. I en tryg ramme med et lille kamera betjent af HEGELUND & MOSE blev formanden trænet i at ”indtage rummet”. Ikke blot i en forsamling, men også i at medvirke i tv-interviews, såvel båndede som live. Hver træning startede med at evaluere på den forgangne måneds medieoptræden. HEGELUND & MOSE bistod desuden med budskabshjælp før tv-optræden.

Fra svedskjolder til ro

En topfigur i et højprofileret, globalt selskab stod over for at skulle deltage i et kritisk dansk pressemøde. Den ellers topskarpe talsmand var ikke tryg ved situationen og blev synligt nervøs, når kameraet blev tændt. Vedkommende havde blandt andet derfor svært ved at sandsynliggøre, at selskabet handlede efter bogen. I en intensiv seance på en halv dag lykkedes det at få tingene skilt ad og gøre talsmanden tryg ved det kommende pressemøde, der endte som en succes for virksomheden.