Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi: Er strategien fulgt med forandringerne i organisationen eller i omverdenen? Står den knivskarpt for alle nøglemedarbejdere? Er det daglige arbejde med omverdenen funderet på strategien? Hvis ikke, anbefaler vi, at der sættes fokus på strategiarbejdet.

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi: Hvilke målgrupper vil I gerne nå? Hvor og hvordan?

Kommunikationsstrategi hvordan?

Mange års erfaring betyder, at vi hurtigere end de fleste får stillet skarpt på, hvor de strategiske udfordringer reelt ligger, og hvad der skal der til for at løse dem.

Der er ingen genveje – men HEGELUND & MOSE hjælper med smutvejene.

Kunder

Vi har hjulpet mange ledelseskunder fra forskellige dele af samfundslivet med at tydeliggøre deres strategi og følge beslutningerne op med handling:

  • Virksomheder
  • Organisationer
  • Undervisningsinstutioner
  • Offentlige myndigheder

Det får I ud af samarbejdet

HEGELUND & MOSE har mange års erfaring med at være igangsættere og tovholdere – også i længere, indimellem komplekse forløb, hvor ledelsen har brug for sparring og aflastning.

Vi udfordrer og faciliterer. Og vi følger tingene til dørs. For kunden betyder det tryghed og fremdrift.

Vi overholder vores deadlines; vi leverer analyserne og sørger for videnindsamlingen; vi skærer beslutningsgrundlaget til; og vi hjælper med at føre beslutningerne ud i livet. For kunden betyder det resultater.

Kunde-cases

Virksomhed ud af anonymitet

Et større rådgivende ingeniørfirma bad HEGELUND & MOSE bistå med at trimme det interne samarbejde mellem ingeniører, andre specialister og kommunikationsafdelingen med henblik på at øge synligheden. Metoden var blandt andet at interviewe direktion og nøglemedarbejdere om, hvordan de så fremtidens pressearbejde og hvor de mente, barrierne og mulighederne lå i dagligdagen. Undervejs dukkede en stribe gode historier, der aldrig var blevet fortalt, frem. Historiemulighederne blev brugt som nemt tilgængelige cases i vores anbefalinger til, hvordan virksomheden med fordel kunne arbejde mere strategisk i sin eksterne indsats.

Presset branche styrker budskaber

En presset brancheorganisation ønskede ekstern bistand til et kommunikations-og lobbyberedskab, der kunne styrke branchens argumententer for at imødegå politiske indgreb. Sammen med ledelse og nøglemedarbejdere analyserede HEGELUND & MOSE  de største myter og påstande blandt politikere og opinion, ikke mindst om branchens fortjenester og manglende bidrag til et bedre Danmark. Fakta, nøgletal, modargumenter og budskaber kom på bordet – og blev samlet i en række korte notater, egnede til møder med politikere og distribution i pressen.

Slut med kancellisprog i ministerium

En ambitiøs departementschef satte gang i en ledelsesproces, der skulle løfte ministeriets kommunikation. Det skulle være slut med volapyk, som kun ministeriet selv og de nærmeste forstod. Fuldmægtige, stabsfolk og chefkonsulenter i departement og styrelser blev bedt om fremover at levere skriftligt indhold på et forståeligt dansk. Der var overtegnet til de workshops, HEGELUND & MOSE holdt i ”politisk kommunikation”.  Nøglemedarbejdere blev trænet i at formulere sig ikke bare præcist, men også fyndigt og fængende – uden at give køb på deres grundfaglighed.

Lønmodtagere trimmer kommunikationen

En mindre lønmodtagerorganisation ville ud af usynligheden og bad HEGELUND & MOSE analysere organisationens kommunikative muligheder og komme med forbedringsforslag til, hvordan foreningen kunne markere sig i pressen og på egne kommunikationsplatforme. Sammen formulerede vi en ny grundfortælling og identificerede de politiske mærkesager, kommunikationen skulle understøtte. Det gjorde det lettere at prioritere arbejdet i kommunikationsenheden og skabte mere effektive arbejdsgange i  sekretariatet som helhed.

Advokatfirma ville udfordre branchen

En ny spiller på det danske advokatmarked bad HEGELUND & MOSE udforme en offensiv kommunikations-strategi baseret på maksimal synlighed i pressen. Sammen med den danske ledelse udviklede vi en kommunikationsplatform, der rummede et katalog over det internationale firmas danske mærkesager som innovativ udfordrer. Firmaets danske advokater blev som en del af strategien brugt som ekspertkilder i landsdækkende tv og printmedier.