Medierådgivning

Medierådgivning: HEGELUND & MOSE er blandt de bedste presserådgivere, især på to områder: For det første at udvikle historier – også dem man måske selv har overset –  og gøre dem så interessante og relevante, at de får et liv i relevante medier. For det andet ved at foretage et serviceeftersyn af  pressearbejdet og den øvrige eksterne kommunikation –  og komme med forslag til forbedringer, så organisationen når de strategisk rette målgrupper på de rigtige tidspunkter.

Medierådgivning

Som rådgiver er det en stor fordel selv at have prøvet de forskellige situationer, man skal håndtere over for pressen

Medierådgivning hvordan?

HEGELUND & MOSE har mange års erfaring fra diverse redaktionelle og ledelsesmæssige hjørner på en række journalistiske arbejdspladser – DR Nyheder (herunder TV Avisen, Kontant og Deadline) Berlingske, Politiken, TV 2 Nyhederne og TV2 News.

Vi har ligeledes i årevis arbejdet i dybden med strategisk funderet pressearbejde: Sammen finder vi historierne, også de oversete, og får dem gjort interessante for medierne, opinionen og beslutningstagerne.

Det kræver blandt andet at have dyb indsigt i nyhedsbilledet og sans for timing samt kende pressens reaktionsmønstre og de forskellige mediers redaktionelle koncepter.

Kunder

Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, der ønsker endnu mere gennemslagskraft og har behov for seniorrådgivning til at udvikle og eksekvere

Det får I ud af samarbejdet med os

HEGELUND & MOSE giver jer nye hovedgreb til, hvordan I markerer jer i offentligheden. Vi (re)vitaliserer medieindsatsen og hjælper jer med at sætte mere strøm til jeres budskaber.

Kunde-cases

Innovativt hospital rammer landsmedier

Ledelsen for et større hospital bad HEGELUND & MOSE udarbejde en effektiv presseplan. Redaktionel omtale  skulle synliggøre, at hospitalet prioriterede nytænkning med afsæt i akutte patienters behov. To formål lå bag: Dels at give danskerne et inspirerende bud på fremtidens sygehusvæsen. Dels rekrutteringsmæssigt at blive opfattet som et attraktivt sted at arbejde for læger og sygeplejersker. Sammen med ledelsen udviklede vi et batteri af nyhedshistorier. Samtidig fik vi identificeret og involveret  “professionelle ambassadører”, der kunne sige god for innovationsprojektet. En stribe landsmedier – herunder de store tv-stationer – har, måned for måned, bragt historier med eksempler på hospitalets nytænkning.

Virksomhed bredere ud til danskerne

En forbrugerrettet virksomhed, der gerne vil være et skridt foran sine mange konkurrenter, har i et årelangt samarbejde med HEGELUND & MOSE formået at komme bredere ud til danskerne. Før måtte virksomheden omtalemæssigt typisk nøjes med noter og petitstof i avisernes erhvervstillæg. Siden er synligheden vokset i tv, radio og aviser – uden for det traditionelle erhvervsstof. Ingredienserne i virksomhedens profilerings-succes? Flere forbrugervinkler. Spotning af samfundstrends. Timing i forhold til det aktuelle nyhedsbillede samt ikke mindst indsigt i de forskellige journalistiske koncepter på redaktionerne.

Organisationer ud af tunnelsynet

HEGELUND & MOSE har i tidens løb rådgivet en række organisationer, hvor vi-plejer-tankegangen inden for pressearbejde trængte til at blive udfordret. Måske har man ikke de rigtige kontakter på redaktionerne; måske har fornemmelsen for, hvad der lige-nu-og-her interesserer de store mediehuse, haft plads til forbedring; måske har man overset, hvordan man – ved at slå automatpiloten fra – kan byde ind på de store samfunds-dagsordener; måske har organisationens analyse-enhed og talfolk trængt til ny inspiration. Sammen med ledelse og nøglemedarbejdere har vi gjort stribevis af vigtige historier egnede til redaktionel omtale.

Ny dreng i klassen udfordrer

En ny, udenlandsk ejet virksomhed ønskede at udfordre en traditionstung branche og synliggøre sin udfordrer-rolle, blandt andet via en proaktiv presseindsats. Sammen med HEGELUND & MOSE identificerede ledelsen de positioneringsmæssige styrker sammenlignet med konkurrenternes – blandt andet hurtighed, agilitet og et udogmatisk syn på, hvordan servicen kunne nytænkes til gavn for forbrugerne. Virksomhedens ledelse kom i en stribe nyhedsudsendelser, debatprogrammer og landsdækkende aviser – og fik derved synliggjort, at der var kommet en ny og fræk dreng i klassen.