Alliance-opbygning

Alliance-opbygning: Danmark kommer til at se endnu flere samarbejder på kryds og tværs i de kommende år. Det spår vi i “Flyt magten”. Man står af gode grunde stærkere, hvis man ikke kæmper sin sag alene. HEGELUND & MOSE bistår med at identificere alliancemulighederne, også de overraskende, der kan gøre ekstra indtryk på beslutningstagerne og dem, der påvirker og forbereder beslutningerne.

Alliancer

Alliancernes ABC

Alliance-opbygning hvordan?

Vi arbejder bl.a. med en vinderformel med ti tjekpunkter, der helst alle skal være opfyldt, hvis en alliance – bestående af flere samarbejdspartnere – vil skabe opmærksomhed og opnå indflydelse.

Kunder

Alle interessevaretagere, der søger samarbejdspartnere inden for en stribe samfundsfelter, hvor ingen selv sidder med hele løsningen og kun kan flytte noget i fællesskab med andre.

Det får I ud af samarbejdet

I øger bevidstheden om, hvordan I – samfundstema for samfundstema, mærkesag for mærkesag  – kan gøre jer til en mere attraktiv alliancepartner, også i nye og overraskende sammenhænge.

Kunde-cases

Fagforbund tættere på de borgerlige

En LO-organisation bad HEGELUND & MOSE om at bistå med at udbygge relationerne til et borgerligt parti, som på det tidspunkt var i opposition. Partiledelsen havde bedt organisationen komme med forslag til, hvordan partiet kunne gribe regeringsmagten an på et vitalt felt med store interesser på spil. Vi udarbejdede efter grundig research – herunder interviews med fagfolk – en rapport med anbefalinger. Den afleverede organisationen til det regeringsforberedende partisekretariat på Christiansborg. Væsentlige elementer gik igen, da den borgerlige regering siden fremlagde sit regeringsprogram.

Undervisere øger dialog med erhvervsliv

En organisation inden for uddannelsesområdet oplevede med en vis medlemsirritation, at erhvervslivet blander sig mere og mere i uddannelsespolitik. Der kommer den ene kritiske rapport efter den anden. HEGELUND & MOSE dokumenterede blandt andet via interessentinterviews, at dialogen mellem erhvervslivets organisationer og sektoren havde et stort, uforløst forbedringspotentiale. Det førte til, at organisationen nu holder jævnlige møder med erhvervslivets repræsentanter. Der udveksles uddannelsespolitiske analyser og synspunkter; også dem man ikke nødvendigvis er helt enige om.