Alliance-opbygning

Alliance-opbygning: Danmark kommer til at se endnu flere samarbejder på kryds og tværs. Ikke mindst inden for klimaomstillingen i form af partnerskaber mellem virksomheder, forskere, myndigheder, organisationer og lokalområder. Ofte vil der være behov for endnu en samarbejdspartner: eksterne kommunikationsrådgivere med tyngde og gennemslagskraft.

Alliancer

Alliancernes ABC

Alliance-opbygning hvordan?

HEGELUND & MOSE bistår med at identificere alliancemulighederne, også de overraskende, og vi giver gerne en hånd med, eksempelvis hvis samarbejdspartnerne har behov for et lille sekretariat, der kan hjælpe med at fastholde fremdrift og fokus, herunder levere relevant kommunikationsmateriale.

Kunder

Aktører, der gerne vil arbejde sammen med andre for at løfte i flok inden for samfundsfelter, eksempelvis klimaomstillingen, hvor ingen selv sidder med hele løsningen og kun kan flytte noget i fællesskab med andre.

Kunde-cases

Fagforbund tættere på de borgerlige

En LO-organisation bad HEGELUND & MOSE om at bistå med at udbygge relationerne til et borgerligt parti, som på det tidspunkt var i opposition. Partiledelsen havde bedt organisationen komme med forslag til, hvordan partiet kunne gribe regeringsmagten an på et vitalt felt med store interesser på spil. Vi udarbejdede efter grundig research – herunder interviews med fagfolk – en rapport med anbefalinger. Den afleverede organisationen til det regeringsforberedende partisekretariat på Christiansborg. Væsentlige elementer gik igen, da den borgerlige regering siden fremlagde sit regeringsprogram.

Undervisere øger dialog med erhvervsliv

En organisation inden for uddannelsesområdet oplevede med en vis medlemsirritation, at erhvervslivet blander sig mere og mere i uddannelsespolitik. Der kommer den ene kritiske rapport efter den anden. HEGELUND & MOSE dokumenterede blandt andet via interessentinterviews, at dialogen mellem erhvervslivets organisationer og sektoren havde et stort, uforløst forbedringspotentiale. Det førte til, at organisationen nu holder jævnlige møder med erhvervslivets repræsentanter. Der udveksles uddannelsespolitiske analyser og synspunkter; også dem man ikke nødvendigvis er helt enige om.