Kommunikation og PR

Kommunikation og PR: HEGELUND & MOSE guider jer, når I vil sætte en dagsorden i offentligheden og over for vigtige interessenter. Vi medbringer en effektiv værktøjskasse inden for strategisk kommunikation og pressehåndtering.

Kommunikation og PR hvordan?

Kommunikation og PR HEGELUND MOSE

I vores kommunikationsrådgivning skærer vi hurtigst muligt ind til kernen, også i komplekse sager. Vi fokuserer på, hvad der virker, og skærer det ligegyldige bort

HEGELUND & MOSE møder jer med mange års erfaring i at kommunikere – både i hverdagen og på den lange bane. Vi er eksperter i at skabe opmærksomhed og sikre gennemslagskraft – og bistå med at holde lav profil, når dette giver mest mening. Vi hjælper med at få budskaber, argumenter og dokumentation, der understøtter jeres mærkesager, ordentligt på plads og træner talsmænd, hvis det er er nødvendigt.

Vi står også klar før, under og efter en krise; vi bevarer roen og overblikket, også når presset på ledelsen er på sit højeste.

Vi har gefühl for den gode historie, der kan rydde forsiden, blive den bærende historie i tv-nyhederne eller få sin gang på de sociale medier.

I årtier har vi været i centrum af den danske medie- og kommunikationsverden. Derfor tør vi med sikkerhed love, at vi kan identificere de måske oversete historiemuligheder, bistå med at fintune dem og få dem gjort interessante for andre end jer selv.

Kunder

  • Formand og bestyrelse
  • Direktionen
  • Chefgruppen
  • Kommunikationschefen

Det får I ud af samarbejdet

I vores kommunikationsrådgivning  når vi hurtigst muligt ind til kernen, også i komplekse sager. Vi fokuserer på, hvad der virker, og skærer det ligegyldige bort. Vi drager naturligvis omsorg for, at samarbejdet skrider planmæssigt frem, og at diverse deadlines overholdes.

Endelig giver vi en hånd med, hvis I har behov for at blive aflastet, når konkrete kommunikationsplaner skal føres ud i livet. Det kan være at lade os turnere et skarpt debatindlæg eller vinklet inspirationspapir til et medie. Eller få årsberetningen eller en anden, strategisk vigtig publikation kommunikativt helt på plads i et konstruktivt samarbejde med jer.

Kundecases

Eksempler på vellykkede kundesamarbejder inden for forskellige kommunikationsdiscipliner, der illustrerer vores velafprøvede metoder: