Kunder

HEGELUND & MOSE har løst – og løser – store som små opgaver for mere end 100 organisationer, virksomheder, offentlige selskaber, regioner, kommuner, ministerier og undervisningsinstitutioner. Nedenfor er et udpluk af kunder i alfabetisk rækkefølge.

Kunder: HEGELUND & MOSE bidrager til refleksion, bedre samarbejde og større beslutningskraft inden for en bred kundekreds i den private og offentlige sektor

A
Altinget
Akademikerne
Alka Forsikring
Aalborg Kommune
Ankestyrelsen
AOF
Arkitektforeningen
ATRIUM – lægemiddelindustriens uddannelsescenter

B
Billedkunstnernes Forbund
Bonava
BUPL
Børns Vilkår
By-og Boligministeriet

C
Center for Ledelse
COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling
CLT Danmark
Copenhagen Business School – MPA-uddannelsen
Cowi

D
Danmarks Apotekerforening
Danmarks Medie-og Journalisthøjskole
Dansk Affaldsforening
Dansk Arbejdsgiverforening
Dansk Byplanlaboratorium
Dansk Energi
Dansk Erhverv
Dansk Erhvervsfremme
Dansk Folkeoplysnings Samråd
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Ungdoms Fællesråd
Dansk Magisterforening
Dansk IT
Dansklærerforeningen
Dansk Markedsføring
Dansk Metal
Dansk Standard
Dansk Turismefremme
Danske Bioanalytikere
Danske Gymnasier
Danske Handicaporganisationer
Danske Mediatoradvokater
Danske Professionshøjskoler
Danske Rederier
Danske Regioner
DBU
Designmuseum Danmark
DI – Dansk Industri
Digitaliseringsstyrelsen
Djøf
Domstolsstyrelsen

E
Efterskoleforeningen
Energinet.dk
Ergoterapeutforeningen
Erhvervsforum Svendborg
Erhvervsministeriet
Erhvervsstyrelsen
Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Eversheds Advokater

F
Facebook
FH
Finansministeriet
Finansrådet
Folkekirkens Nødhjælp
Foreningen af Rådgivende Ingeniører
Foreningen af Statsautoriserede Revisorer
Forsikring & Pension
FOA
Friluftsrådet
FriSe – frivilligcentre & selvhjælp Danmark
FTF

G
Grundfos
Gymnasieskolernes Lærerforening

H
HK
Høje-Taastrup Kommune

I
IDA – ingeniørforeningen
Index – Design To Improve Life
Infomedia
Integrationsministeriet
ISP Pension
IT-Universitetet

K
KADK – Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Kammeradvokaten
KFUKs sociale arbejde
KTC – Kommunalteknisk Chefforening
KL
KNR – Grønlands public service nyhedsstation
Kvinfo
Københavns Kommune – økonomiforvaltningen
Københavns Universitet – Institut for Statskundskab

L
Landbrug & Fødevarer
LEV – landsforening udviklingshæmmede
Lev uden vold
Lilleskoleforeningen
LO
LiF – Lægemiddelindustrien i Danmark

M
Mannaz
Mediationsinstituttet
Mediq Danmark
Megros – Foreningen af Medicingrossister
Milife
Miljøministeriet

N
Naalakkersuisut – Grønlands Landsstyre
NCC
Netværk Danmark
NGO Academy
NJORD Law Firm
Nomeco
Nordisk Ministerråd
Nærheden – byudviklingsselskab

O
Odense Kommune
Opdi Technologies

P
Patent og Varemærkestyrelsen
Pharmadanmark
Private Gymnasier og Studenterkurser
ProjectZero – offentligt-privat klimapartnerskab

R
Radiometer
Region Nordjylland
Region Sjælland
RUC
Rådet for Socialt Udsatte

S
Scleroseforeningen
Syddansk Universitet
Siemens
Socialpædagogerne
Statsforvaltningen
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivitet
Styrelsen for IT og Læring
Sundhedsstyrelsen
Sydfyns Energi

T
Tandlægeforeningen
TDC

U
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Udenrigsministeriet
Udviklingsministeriet
Undervisningsministeriet

V
VUC
Væksthus for Ledelse

W
WWF – Verdensnaturfonden

Z
Züblin