Kunder

HEGELUND & MOSE har løst – og løser – store som små opgaver for en lang række toneangivende organisationer, virksomheder, offentlige selskaber, regioner, kommuner, ministerier og uddannelsesinstitutioner. Nedenfor er et udpluk af kunder i alfabetisk rækkefølge.

Kunder: HEGELUND & MOSE bidrager til refleksion, bedre samarbejde og større beslutningskraft inden for en bred kundekreds i den private og offentlige sektor

Aalborg Kommune
Altinget
Akademikerne
Alka Forsikring
Andel, energikoncern
Ankestyrelsen
AOF
Arkitektforeningen
ATRIUM – lægemiddelindustriens uddannelsescenter
ATV Fonden for Jord og Grundvand

BaseCamp
Billedkunstnernes Forbund
Bonava
BUPL
Børns Vilkår
By-og Boligministeriet

Center for Ledelse
COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling)
Coop
CLT Danmark
Copenhagen Business School
Cowi

Danish Farmers Abroad
Danmarks Apotekerforening
Danmarks Medie-og Journalisthøjskole
Dansk Affaldsforening
Dansk Arbejdsgiverforening
Dansk Byplanlaboratorium
Dansk Energi
Dansk Erhverv
Dansk Erhvervsfremme
Dansk Folkeoplysnings Samråd
Dansk Socialrådgiverforening
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Ungdoms Fællesråd
Dansk Magisterforening
Dansk IT
Dansklærerforeningen
Dansk Markedsføring
Dansk Metal
Dansk Standard
Dansk Turismefremme
Danske Bioanalytikere
Danske Gymnasier
Danske Handicaporganisationer
Danske Mediatoradvokater
Danske Professionshøjskoler
Danske Rederier
Danske Regioner
Danske Universiteter
DBU
DCH International
Designmuseum Danmark
DI – Dansk Industri
Digitaliseringsstyrelsen
Djøf
Domstolsstyrelsen

HEGELUND MOSE kunde

Efterskoleforeningen
EKF – Danmarks Eksportkredit
Energinet.dk
Ergoterapeutforeningen
Erhvervsforum Svendborg
Erhvervsministeriet
Erhvervsstyrelsen
Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Eversheds Advokater

HEGELUND MOSE kunde

Facebook
FH
Finansministeriet
Finansrådet
Folkekirkens Nødhjælp
Forbundet Kultur og Information
Foreningen af Rådgivende Ingeniører
Foreningen af Statsautoriserede Revisorer
Forsikring & Pension
FOA
Friluftsrådet
FriSe (frivilligcentre & selvhjælp Danmark)
FTF

Grundfos
Gymnasieskolernes Lærerforening

Hjemrejsestyrelsen
HK
Holbæk Sygehus
Høje-Taastrup Kommune

IDA – ingeniørforeningen
Index – Design To Improve Life
Infomedia
Institut for Statskundskab (Københavns Universitet)
Integrationsministeriet
ISP Pension
ISS
IT-Universitetet

KADK (Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering)
Kammeradvokaten
KFUKs sociale arbejde
KTC (Kommunalteknisk Chefforening)
KL
KNR (Grønlands public service nyhedsstation)
Kvinfo
Københavns Kommune – Økonomiforvaltningen

HEGELUND MOSE kunde

Landbrug & Fødevarer
LEV – landsforening udviklingshæmmede
Lev uden vold
Lilleskoleforeningen
LO
LiF – Lægemiddelindustrien i Danmark

Mannaz
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
Mediationsinstituttet
Mediq Danmark
Megros (Foreningen af Medicingrossister)
Milife
Miljøministeriet

Naalakkersuisut – Grønlands Landsstyre
NCC
Netværk Danmark
NGO Academy
NJORD Law Firm
Nomeco
Nordisk Ministerråd
Novafos – vandselskab
NTT Data
Nærheden – byudviklingsselskab

HEGELUND MOSE kunde

Odense Kommune
Odense Letbane
Opdi Technologies
Ordrupgaard

Patent og Varemærkestyrelsen
Pharmadanmark
Private Gymnasier og Studenterkurser
ProjectZero – offentligt-privat klimapartnerskab

Radiometer
Recycon Element A/S
Region Nordjylland
Region Sjælland
RUC
Rådet for Socialt Udsatte

Scleroseforeningen
Syddansk Universitet
Siemens
Socialpædagogerne
Statsforvaltningen
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivitet
Styrelsen for IT og Læring
Sundhedsstyrelsen
Sydfyns Energi

HEGELUND MOSE kunde

Tandlægeforeningen
TDC

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Udenrigsministeriet
Udviklingsministeriet
Undervisningsministeriet

VUC
Væksthus for Ledelse

WWF – Verdensnaturfonden

Züblin