Politisk analyse

Politisk analyse: Vi er skarpe til at samle kompleks viden og præsentere den i velturnerede rapporter, agendasættende analyser og sobert præsentationsmateriale til offentlighed, beslutningstagere, bestyrelse og bagland.

Politisk omdømme HEGELUND MOSE leverer researchen

Hvad er jeres omdømme på Christiansborg og i ministerierne? HEGELUND & MOSE er skarpe til at samle kompleks viden og præsentere den i velturnerede rapporter, egnede til at blive præsenteret i jeres bestyrelse.

Politisk omdømme: Vi laver interessentanalysen

Hvad er jeres omdømme hos beslutningstagerne? Hvad siger man om jer på Christiansborg og i ministerierne? Hvad er jeres valør blandt politikere, embedsfolk og meningsdannere?  HEGELUND & MOSE har gennem årene udarbejdet en stribe interessentanalyser – også kendt som stakeholder- eller omdømmeanalyser. Med vores gode spørgeteknik når vi ind til kernen af, hvordan jeres samarbejdspartnere opfatter jeres udfordringer. Ligesom vi kommer med konkrete anbefalinger til, hvordan I kan få større indflydelse ved at justere jeres indsats.

Årsrapporten: Vi redigerer den med politisk gefühl

Vi gennemredigerer jeres årsrapport med sikker hånd, især når det kræver politisk fingerspidsfornemmelse at vinkle og turnere beretningen, så jeres branche bygger politisk kapital op og demonstrerer sin samfundsværdi. Det har vi blandt andet gennem flere år gjort i godt samarbejde med en af landets største erhvervsorganisationer.

Sekretariatsbistand til klima-samarbejde: Vi er tovholderen

Mange forskellige interessenter, høj kompleksitet, lang tidshorisont. Det kendetegner i den grad klimaomstillingen. HEGELUND & MOSE  er vant til at holde snor i komplicerede samarbejdsprojekter med store interesser på spil – og sørge for fremdrift i samarbejdet. Det kan være at bygge partnerskaber op inden for bæredygtighed – og være de ekstra hænder, der sørger for, at samarbejdsprojektet mellem forskellige aktører ikke falder mellem flere stole, men skrider ordentligt frem. Eller at skrive og turnere den skarpe rapport, der sætter jeres branches eller lokalområdes agenda inden for klimaomstillingen. Eller yde kommunikationsbistand (herunder præsentationsmateriale til borgerne) i forbindelse med den svære interessenthåndtering, når anlægsprojekter med betydning for klima og miljø skal nyde fremme i offentligheden.

Vi har blandt andet leveret redaktionel skrivekraft til et af regeringens 13 klimapartnerskaber med en rapport, der på en hel branches vegne blev afleveret til regeringen, ligesom vi har lavet analyserapporter for lokale beslutningstagere i komplekse klima-samarbejdsprojekter med mange aktører fra den private og offentlige sektor.

Vores kunder, der vil sætte dagsordenen

  • Interesseorganisationer
  • Uddannelsesinstitutioner
  • Forsyningsselskaber
  • Styrelser
  • NGO’ere
  • Virksomheder

Politisk analyse: Det får I ud af samarbejdet

Vi kombinerer vores kerneviden om dynamikkerne og tendenserne i samfundsudviklingen med konkrete analyser af organisationens professionelle aftryk og gennemslagskraft. Vi koger typisk vores research ind til en velskrevet rapport, egnet som fundament for jeres næste valg: Hvem kan I samarbejde endnu bedre med? Hvilke alliancer og netværk kan I med fordel opdyrke endnu mere? Hvordan bør I markere jer i medierne?

Kunde-cases

Læs mere om, hvordan vi har løst forskellige typer analyseopgaver for forskellige kunder: