Analyse

Analyse: Hvordan opfatter jeres interessenter jer som virksomhed eller organisation? Har de den fornødne tillid til jer? Hvor kan I forbedre jeres kommunikation til omverdenen? Hvordan henvender I jer bedst til den målgruppe, I gerne vil kommunikere til?

Analyse: Hvordan?

Analyse HEGELUND MOSE

HEGELUND & MOSE leverer researchen og omsætter den ny viden til skarpe analyser.

Indsigt baseret på et faktuelt grundlag er afgørende, når I vælger strategi for, hvordan I trænger stærkest muligt igennem over for omverden, medarbejdere eller medlemmer. HEGELUND & MOSE leverer researchen og omsætter den ny viden til skarpe analyser. Vi sikrer overblikket, respekterer detaljen og giver jer det gode fundament for jeres næste ledelsesvalg.

HEGELUND & MOSE har gennem årene udarbejdet en stribe interessentanalyser – også kendt som stakeholderanalyser. Det er kvalitative undersøgelser, hvor vi med vores spørgeteknik når ind til kernen af, hvordan jeres samarbejdspartnere opfatter jeres udfordringer. Vi kortlægger omgivelsernes forventninger til jer som professional aktør – og kommer med konkrete anbefalinger til, hvordan samarbejdsrelationerne kan forbedres.

Vi har ligeledes siden 2012 udarbejdet analyser af den eksterne gennemslagskraft for en lang række kunder, herunder hvordan de sætter dagsordenen i medierne. Vi undersøger på et faktuelt grundlag, om I rammer de rette målgrupper i jeres eksterne kommunikation, og peger på nye muligheder for at sætte en stærkere dagsorden.

Kunder

  • Interesseorganisationer
  • Uddannelsesinstitutioner
  • Forsyningsselskaber
  • Styrelser
  • NGO’ere
  • Virksomheder

Analyse: Det får I ud af samarbejdet

Vi kombinerer vores kerneviden om dynamikkerne og tendenserne i samfundsudviklingen med konkrete analyser af organisationens professionelle aftryk og gennemslagskraft. Vi koger typisk vores research ind til en velskrevet rapport, egnet som fundament for jeres næste valg: Hvem kan I samarbejde endnu bedre med? Hvilke alliancer og netværk kan I med fordel opdyrke endnu mere? Hvordan bør I markere jer i medierne?

Kunde-cases

Læs mere om, hvordan vi har løst forskellige typer analyseopgaver for forskellige kunder: