Alliance-strategi

Alliancer: Danmark kommer til at se endnu flere alliancer i de kommende år. Det spår vi i “Flyt magten”. Man står af gode grunde stærkere, hvis man ikke kæmper sin sag alene. HEGELUND & MOSE bistår med at identificere alliancemulighederne, også de overraskende, der kan gøre ekstra indtryk på beslutningstagerne og dem, der påvirker og forbereder beslutningerne.

Alliancer

Alliancernes ABC

Strategi hvordan?

Vi arbejder bl.a. med en vinderformel med ti tjekpunkter, der helst alle skal være opfyldt, hvis en alliance – bestående af flere samarbejdspartnere – vil skabe opmærksomhed og opnå indflydelse.

Kunder

Alle interessevaretagere, der søger samarbejdspartnere inden for en stribe samfundsfelter, hvor ingen selv sidder med hele løsningen og kun kan flytte noget i fællesskab med andre.

Det får I ud af samarbejdet

I øger bevidstheden om, hvordan I – samfundstema for samfundstema, mærkesag for mærkesag  – kan gøre jer til en mere attraktiv alliancepartner, også i nye og overraskende sammenhænge. Derefter handler det bare om at komme i gang, gerne i samarbejde med os.

Kontakt

Peter Mose på 51.22.46.14 eller Susanne Hegelund på 51.2246.14. Eller skriv til info@hegelundmose.dk

Kunde-cases opbygning af alliancer

Fagforbund tættere på de borgerlige
En LO-organisation bad HEGELUND & MOSE om at bistå med at udbygge relationerne til et borgerligt parti, som på det tidspunkt var i opposition. Partiledelsen havde bedt organisationen komme med forslag til, hvordan partiet kunne gribe regeringsmagten an på et vitalt felt med store interesser på spil. Vi udarbejdede efter grundig research – herunder interviews med fagfolk – en rapport med anbefalinger. Den afleverede organisationen til det regeringsforberedende partisekretariat på Christiansborg. Væsentlige elementer gik igen, da den borgerlige regering siden fremlagde sit regeringsprogram.
Undervisere øger dialog med erhvervsliv
En organisation inden for uddannelsesområdet oplevede med en vis medlemsirritation, at erhvervslivet blander sig mere og mere i uddannelsespolitik. Der kommer den ene kritiske rapport efter den anden. HEGELUND & MOSE dokumenterede blandt andet via interessentinterviews, at dialogen mellem erhvervslivets organisationer og sektoren havde et stort, uforløst forbedringspotentiale. Det førte til, at organisationen nu holder jævnlige møder med erhvervslivets repræsentanter. Der udveksles uddannelsespolitiske analyser og synspunkter; også dem man ikke nødvendigvis er helt enige om.

NGOens alliancemuligheder

Det giver bl.a. en NGO nye muligheder – og udfordringer – hvis den melder sig ind i en alliance, hvor værdikampen er på sit højeste og befolkningen splittet. Læs, hvordan tre NGO-organisationer op til en EU-afstemning blev skubbet foran som billetsælgere. Bagved stod en fasttømret – men slidt – alliance med Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Metal og DI i spidsen.

Et andet eksempel på en NGOs balancegang er samarbejdet mellem Børns Vilkår og PET inden for forebyggelse af radikalisering: Efterretningsfolk får civil hjælp.

Alliance mellem industri og lønmodtagere

Kulissekamp om Brexit-boet: Dårligt havde briterne sagt farvel til EU, før kampen om at få europæisk lægemiddelagentur til Danmark begyndte: Først tweets, så brexit-krisemøde i Erhvervs-og Vækstministeriet, hvorefter lægemiddelindustrien herhjemme i turbotempo samlede lobbytropperne på kryds og tværs; en ny alliance var skabt.