Etablering af dream teams

Etablering af dream teams: HEGELUND & MOSE kommer med forslag til, hvordan bestyrelse, direktion, chefgruppe og medarbejdere forbedrer samarbejdet og identificerer de rette kompetencer, så organisationen er endnu bedre gearet til at sætte dagsordenen i forhold til beslutningstagere, medier og bagland.

Etablering af dream teams

Etablering af dream teams. HEGELUND & MOSE optimerer påvirkningsindsatsen for virksomheder, organisationer, institutioner og andre, der vil sætte dagsordenen

Dream teams hvordan?

Vi kommer – i tæt samarbejde med ledelsen og de involverede afdelinger – med forslag til, hvordan man får endnu mere ud af det interne samarbejde og skaber et dream team. Altsammen baseret på rette arbejdsdeling og rette kompetencer.

Sammen analyserer og forbedrer vi:

  • Samspillet mellem pressemedarbejdere, analysefolk, politiske konsulenter og ledelse
  • kommunikationsarbejdet på tværs af afdelinger og platforme

Kunder

  • Interesseorganisationer
  • Kommuner, regioner og ministerier
  • Institutioner, ikke mindst inden for uddannelsessektoren
  • Virksomheder

Det får I ud af samarbejdet med os

Vi adskiller os fra de fleste andre kommunikations- og PA-bureauer ved at have en tung ledelsesdimension i vores rådgivning.

Vi ser på holdet bag den fælles indsats, analyserer kompetencebehovet og kommer med forslag til smartere arbejdsrutiner – uanset om kunden har få eller mange ressourcer at gøre godt med.

Især politisk ledede arbejdspladser kan få glæde af at samarbejde med os: Vi har solid viden om, hvordan man fintuner samspillet mellem en bestyrelse og direktionen/mellemlederne/de ansatte.

Kunde-cases

Borgmesterskole

Et politisk partis Christiansborg-sekretariat bad HEGELUND & MOSE facilitere en “borgmesterskole” for partiets borgmestre og borgmesterkandidater. Det gennemgående ledelsestema var en konstruktiv rollefordeling mellem borgmestre/rådmænd og topembedsmændene i kommunen. Processen strakte sig over mere end et år og mundede ud i en stribe løsningsforslag til, hvordan borgmesterrollen bedst håndteres i forhold til forvaltningen, herunder hvordan man bedst muligt sætter sig politisk igennem over for embedsværket.

Samarbejds-guide for nyfusioneret afdeling

En større, traditionsrig organisation anmodede HEGELUND & MOSE om at facilitere en proces for en ny, sammenlagt afdeling, hvor politiske konsulenter nu skulle arbejde endnu tættere sammen med kommunikationsfolk og analytikere. Der blev fokuseret på ændret rollefordeling, respekt for hinandens kompetencer og nye samarbejdsmønstre med henblik på at øge afdelingens værdi over for bestyrelse og omverden.

Bedre udnyttelse af kommunikationsindsats

Topledelsen i en af landets største organisationer – præget af en vis intern uenighed i huset – bad HEGELUND & MOSE analysere kommunikationsindsatsen og komme med forslag til forbedringer. En analyse baseret på dybdeinterviews af forskellige nøglepersoner blotlagde, at en systembevarende kultur rundt om i de forskellige afdelinger hindrede en nutidig rollefordeling i huset. Analysen rummede en stribe konkrete anbefalinger til ny organisering og til, hvilke kompetencer der burde styrkes.

Virksomheder stoppede intern strid

En række virksomheder – i dagligdagen store konkurrenter om samme politisk bestemte marked – stod over for en fælles politisk trussel: en liberalisering af markedet. De var ude af stand til via deres brancheforening at finde en fælles linje over for beslutningstagerne. HEGELUND & MOSE faciliterede en række problemknusende workshops for de konkurrerende direktioner. Efterfølgende formulerede vi en række budskabspapirer, der tydeliggjorde sektorens samfundsværdi.