Ordstyrer

Ordstyrer: HEGELUND & MOSE forbereder og leder møder og forsamlinger – store som små, lange og korte. Holder af genren og stiller gerne op som tovholdere og moderatorer, især inden for politik og samfund.

Ordstyrer

Ordstyrer hvordan?

HEGELUND & MOSE planlægger og faciliterer:

 • substanstunge konferencer med et sammensat publikum af politikere og fagfolk
 • borgermøder med politikere, embedsfolk og borgere
 • events for virksomheder og deres interessenter
 • virtuelle debatter

HEGELUND & MOSE faciliterer virtuelle debatmøder; et set up, hvor vi også samarbejder med dygtige teknikere med indsigt i flerkamera-produktion og en rap afvikling

Og så er vi hvert år på Folkemødet, hvor vi ud over vores egne arrangementer er moderatorer for organisationsverdenen, offentlige styrelser, virksomheder og NGOer – og bistår med at sy debatterne sammen.

Kunder

 • Kommuner, regioner og ministerier
 • Organisationer
 • Virksomheder

Det får I ud af samarbejdet

Jo tidligere vi kommer ind i tilrettelæggelsen af et arrangement, jo bedre.

Forberedelsesfasen er afgørende for, hvordan arrangementet løber af stabelen:

 • Hvordan tydeliggøre dagsordenen?
 • Hvordan sammensætte et panel, der kan skabe liv og substans?
 • Hvordan skabe variation over måske en hel dag?
 • Hvordan fintune arrangementet, så tilhørerne også tager noget med hjem?
 • Hvilke særlige krav stiller et digitalt arrangement?
Ordstyrer

Valgslutspurt i nordsjællandsk kommune: Hele 12 kandidater – og et interesseret publikum – skulle til orde

Den velforberedte ordstyrer kender ikke bare til dagens agenda, men er bredt orienteret og ved, hvem der er hvem blandt publikum.

Han eller hun skal også have et glimt i øjet samt kunne fange og turnere den kvikke bemærkning bagest i salen.

Ordstyreren bør konstruktivt-kritisk kunne ”grille” oplægsholderne eller hovedtaleren, så deres pointer derved kommer til at fremstå tydelige. Og ikke mindst skal den dygtige moderator ikke så sjældent kunne aktivere publikum.

Kunde-cases

Virtuel facilitering i en corona-tid

Grundet Covid-19 blev et klassisk, fysisk debatmøde med Klimarådets formand sadlet om til et virtuelt møde.  Med en velforberedt drejebog i hånden stod Peter Mose for slagets gang, så alle kom til orde og kunne stille spørgsmål, først og fremmest via chat-funktionen. Deltagerne – direktører og nøglepersoner inden for Danmarks klimaomstilling – sad allesammen hjemme.

Digital vært over for internationalt publikum

En konference i Bella Centret med omkring 200 deltagere blev streamet på nettet. Susanne Hegelund sikrede som arrangementets digitale vært, at seere rundt om i hele Europa kunne blande sig i debatten via chat- og twitter-funktionen. Hun samlede op på materialet og udfordrede undervejs panelet med bl.a. en EU-kommisær på baggrund af de indkomne synspunkter.

Borgermøder med svært emne

En offentlig forvaltning stod over for en vanskelig beslutning, der – uanset udfald – ville påvirke indbyggere og erhvervsliv. Forvaltningen ville holde flere borgermøder om dilemmaet. På Susanne Hegelunds anbefaling blev det besluttet, at embedsmændenes –  lange – oplæg blev skåret ned, og at ledende politikere blev hidkaldt for selv at kunne svare for sig. Hegelund styrede kontant debatterne, der hver strakte sig over godt et par timer, så sol og vind mellem de ophidsede borgere, forvaltning og politikere blev ligeligt fordelt – og perspektivet fastholdt.

Virksomhed sender nye signaler

En stor aktør inden for erhvervslivet relancerede sit brand og ønskede at tydeliggøre sin nye profil på en måde, som samarbejdspartnerne ikke var vant til. I samarbejde med HEGELUND & MOSE arrangerede virksomheden et eftermiddagsarrangement for et par hundrede forretningsforbindelser og andre interessenter, herunder en debat på tre kvarter. Susanne Hegelund moderede den stramme diskussion mellem tre ”eksperter”, afbrød, hvor det var betimeligt af hensyn til forståelsen, og fik også skabt plads til et smil.

Årsmøde med sundhedspolitiske vinkler

En større virksomhed inden for sundhedsområdet bad Susanne Hegelund facilitere sit årsmøde for samarbejdspartnere og politikere. Mødet – for et par hundrede deltagere – varede tre timer og var en blanding af oplæg og debat. Hegelund kædede dagen sammen, præsenterede de forskellige aktører på understøttende facon og ledte dagens debatter på en måde, så alle synspunkter kom til orde – også de, der ikke signalerede 100 procent enighed med dagens vært.

Netværks-ledelse med H & M aftryk

HEGELUND & MOSE er tovholdere for faglige netværk med direktører, chefer og ledende medarbejdere fra et bredt spektrum af samfundsfelter. At samle travle mennesker i måske tre timer og undervejs holde energiniveauet højt kræver en sikker, understøttende mødeleder-hånd. Konceptet er typisk, at møderne indledes med oplæg fra en markant samfundsstemme. Bagefter reflekterer netværket og deler viden og erfaringer. Et eksempel er Altingets klima-og miljønetværk, hvor Peter Mose gennem flere år har været facilitator.

Folkemøde-debatter

Vi har modereret en meget lang række politiske debatter i Allinge siden Folkemødets start i 2011. Herunder debatter med ministre, top-erhvervsfolk, departementschefer, fagforeningsformænd, borgmestre, NGOer, mediefolk og eksperter – altsammen inden for et bredt spektrum af samfundsemner.

Politisk kommunikation i EU-landene

Interesseret i viden om og udvikling i politisk kommunikation i et europæisk perspektiv? 700 kommunikationsfolk fra hele EU mødtes i Bruxelles for at debattere netop det emne på konferencen EuropCom 2013.  Susanne Hegelund var moderator på den velbesøgte workshop “Putting communication on the policy agenda” med mere end 140 deltagere.