Gennemslagskraft for tillidsfolk

Gennemslagskraft for tillidsfolk: Tag ordet, grib forsamlingen og overbevis dine interessenter. HEGELUND & MOSE gennemfører træningsprogrammer og kurser for tillidsvalgte, der ønsker at forbedre deres personlige gennemslagskraft og arbejde mere strategisk med kommunikation over for ledelse, kolleger, medarbejdere og andre interessenter.

Træning og kurser i gennemslagskraft hvordan?

På kurserne øger tillidsrepræsentanten sin indsigt i:

 • egne styrker og forbedringspunkter, når man tager ordet (personlig gennemslagskraft)
 • hvordan man mest overbevisende henvender sig til forskellige målgrupper, også dem, der ikke på forhånd er enige (målgruppetænkning)
 • egne styrker og forbedringspunkter, når man netværker i formelle såvel som uformelle sammenhænge (relationsopbygning)
 • konkrete værktøjer, også uformelle, den moderne interessevaretager kan bruge (lobbymetoder)

Sammen træner vi eksempelvis i:

 • Politisk interessevaretagelse – nationalt og lokalt
 • Netværks- og allianceopbygning
 • Målgruppetænkning og opbygning af argumenter
 • Forandringskommunikation og at navigere i modstand
 • Præsentationsteknik på møder og i forsamlinger
 • Samarbejde med pressen

Kurset munder ud i en personlig handlingsplan

Max deltagerantal:

 • 20

Varighed:

 • To kursusdage. Kan udvides til tre dage samt evt. opfølgningsdag, hvor der følges op på handlingsplan

Form:

 • Praktiske øvelser, oplæg undervejs, fælles refleksion og deltagerinvolvering  i en konstruktiv atmosfære, typisk faciliteret af to erfarne kursusholdere.

Det får tillidsfolk ud af samarbejdet

Kursisterne vender hjem med en personlig handlingsplan for, hvor og hvordan en tillidsmand kan tage fat hjemme på arbejdspladsen, hvad angår personlig gennemslagskraft og strategisk kommunikation.

Der er efterfølgende mulighed for et personligt 1:1 coachingforløb eller en fælles opfølgningsdag med henblik på at skabe varige forbedringer

Kunde-cases

Dream team blandt tillidsvalgte

Godt 20 fællestillidsfolk fra en lønmodtagerorganisation inden for hovedsagelig det offentlige område arbejdede over tre dage intensivt med deres personlige gennemslagskraft. For mange var det en ny, spændende mulighed at stå foran et kamera, formulere et strategisk vigtigt budskab og samtidig have styr på sit kropssprog. Der blev også reflekteret over, hvad der kendetegner den gode netværker, og hvordan man bygger nye alliancer op. Men måske allervigtigst for en fællestillidsmand: Alle kom hjem med en værktøjskasse med ideer til, hvordan man bygger et endnu bedre samarbejde med andre tillidsfolk op – og skaber et dream. team

Større selvindsigt i egne styrker

Knap 20 tillidsfolk fra en akademikerorganisation fik over to dage øget indsigten i egne styrker inden for kommunikation. Tillidsfolk fra både den offentlige og private sektor trænede budskaber og argumentation. De lærte moderne metoder inden for politisk interessevaretagelse. De arbejdede selv med en stribe påvirkningsværktøjer, som blev prøvet af på konkrete cases, udviklet af HEGELUND & MOSE sammen med organisationen. Og så var der sat tid af til at netværke, dele erfaringer og komme med gode råd til hinanden. Evalueringerne efter kurset var i top

Lokale tillidsfolk vil tættere på rådhuset

15 tillidsrepræsentanter ønskede en fælles indføring i, hvordan de på nutidig vis øger den direkte dialog med politikere og ledende embedsmænd på landets rådhuse. I tæt samarbejde med den regionale ledelse gennemførte HEGELUND & MOSE et heldags-seminar, hvor tillidsfolk fra forskellige kommuner fik fyldt deres værktøjskasse op: Sådan indgår jeg bedst i et nutidigt samarbejde med kommunens politiske og administrative ledelse