Interessentanalyse

Interessentanalyse: Hvordan opfatter jeres samarbejdspartnere jeres styrker, svagheder, trusler og – ikke mindst – muligheder? Hvad er deres gode råd til jer? Skal der en ledelsesmæssig kursændring til? Eller er alt, som det bør være? Vi leverer researchen og samler anbefalingerne i en skarp rapport med relevant ledelsesinformation til jer.

Interessentanalyser

HEGELUND & MOSE har mange års erfaring med at navigere i kompliceret stof og omsætte viden til rapporter, der afdækker jeres ledelsesmuligheder

Analyse hvordan?

I tæt samarbejde med kunden gennemfører vi interessentanalyser fra start til slut:

  • Spørgerammen med relevante temaer, der skal kastes lys på
  • Interviews med vigtige interessenter fra forskellige dele af samfundslivet
  • Afdækning af deres holdninger og anbefalinger
  • Færdig rapport danner grundlag for de næste ledelsesbeslutninger

Kunder

  • Organisationer
  • Virksomheder
  • Offentlige myndigheder

Det får I ud af samarbejdet

Vi får positiv kunde-feed back på vores analyser, som opfattes  som et godt grundlag for de næste strategiske ledelsesvalg.

Ikke mindst en række organisationer og  videregående uddannelser har haft glæde af vores spørgeteknik, analystiske tilgang og præcist formulerede ledelses-afrapporteringer.

Kunde-cases

Uddannelsesinstitution ud af uvejr

Bestyrelsen og direktionen for en nedskæringstruet, højprofileret uddannelsesinstitution bad HEGELUND & MOSE analysere, hvordan institutionen kunne forbedre forholdet til centrale politikere, ledende embedsmænd, erhvervslivet og opinionsdannerne. Slutproduktet var en rapport med anbefalinger til ledelsen, der siden har ført en stribe af  forbedringsforslagene ud i livet.

Vigtige medlemmer ud af usynligheden

En mindre, faglig organisation med mange privat ansatte, højt uddannede medlemmer stod i forbindelse med et forestående formandsskifte over for at skulle vedtage en ny langsigtet foreningsstrategi. Den skulle styrke synligheden af medlemmernes samfundsværdi og øge den politiske indflydelse. HEGELUND & MOSE udfærdigede en analyserapport med anbefalinger, der kom til at udgøre rygraden i foreningsstrategien og gav den ny formand et godt afsæt for et kursskifte.

Wake up call for lederorganisation

En ledelsesorganisation bad HEGELUND & MOSE om at finde ind til kernen i foreningens udfordringer og muligheder inden for kommunikation og indflydelse over for Folketinget og ministerierne.  Undervejs stod vi for gennemførelsen af en interessentanalyse blandt organisationens samarbejdspartnere. Ikke blot på Slotsholmen og Christiansborg, men også  blandt organisationer og hos pressen. Analysen var en øjenåbner for foreningen, der i mange år havde arbejdet ud fra vante mønstre. Anbefalingerne var med til at bane vejen for en ny foreningsstrategi, der blev vedtaget på foreningens generalforsamling.

Virksomhed øger politisk indsigt

En udenlandsk ejet virksomhed, der arbejder på et stærkt politisk reguleret marked og med en milliardomsætning har mange kunder i den offentlige sektor herhjemme, anmodede HEGELUND & MOSE om at analysere centraladministrationens og kommunernes holdning til, hvordan virksomheden mest professionelt og troværdigt samarbejder med kommunerne og deres indkøbere. Virksomhedens topledelse brugte vores rapport som mødegrundlag over for centrale beslutningstagere.