Crowdfunding: Alternativ pengeindsamling på internettet; en kampagneform, der især kan være effektiv for mærkesags-lobbyister med begrænsede ressourcer. Græsrødder, NGOer, nystartede patientforeninger, lokale ildsjæle og andre projektmagere har fået et nyt fundraising-værktøj til ”den gode sag”: crowdfunding, folkelige indsamlinger på nettet.

Crowdfunding

Crowdfunding: Ildsjæle kan opnå støtte på nye måder via Boomerang, hvor der hele tiden bliver opdateret, hvor mange penge der nu er samlet ind, og hvor mange dage der er tilbage af indsamlingen

”Red Anholts kyst”, ”Riv Bispeengbuen ned”, ”Legalize Nature – Støt Patientforeningen for Medicinsk Cannabis”, lyder nogle af overskrifterne på Boomerang, en dansk indsamlingsplatform, der giver folkelige kræfter nye muligheder for at skaffe store som små midler. Også udenlandske, engelsksprogede platforme som Kickstarter og Indiegogo øger finansieringsmulighederne for dem, der vil samle ind til den gode idé.

Crowdfunding

Et af de gode råd er, at man – som græsrødderne bag “Riv Bispeengbuen ned” – visualiserer sin vision. Eller på anden vis bruger opmærksomhedsskabende illustrationer, fotos og videoer, så sponsorerne får en fysisk aha-oplevelse af, hvad projektet går ud på

28 dage før deadline for Anholt Borgerforenings kystsikrings-initiativ havde borgerforeningen indsamlet 1.023.340 kroner – over den million, der oprindeligt var målet.

Indsamlingen skal overbevise beslutningstagerne om, at man tager klimaudfordringerne alvorligt på den lille ø i Kattegat og også selv vil være med til at finansiere redningen af øens livsnerver. Storm efter storm gnaver sig ind på bl.a. havn og campingplads.

Også i København har græsrødder fået øjne op for, at man ikke nødvendigvis behøver at stemme dørklokker eller vente på bevillinger fra fonde eller den offentlige sektor: Den højtrafikerede Bispeengbuen, der skærer sig ind mellem tætbeboede områder i København og Frederiksberg, står ifølge myndighederne over for en snarlig renovering og livstidsforlængelse. Den investering finder græsrødder tåbelig.

Samme dag, som Anholt-boerne havde rundet millionen, var det lykkedes de NGOer, der vil have den i de fleste øjnes monstrøse vejbro helt fjernet og erstattet med en tunnel og Ladegaardsåen frilagt, at indsamle 90.694 ud af de ønskede 100.000 kroner. Pengene har skullet gå til at lade ingeniører lave et overslag over prisen for et alternativ til betonkonstruktionen, der sine steder når 3. sals højde.

Ydermere samler en lille, nystartet cannabis-patientforening ind via Boomerang og har foreløbig nået knap 100.000 ud af de 750.000 kroner, der er målet. Foreningen kæmper for at gøre medicinsk cannabis lovlig og tilgængelig for alle som medicinsk behandlingsform.

Crowdfunding

På Youtube besøger Manu Sareen fra den nystartede patientforening smerteramte danskere, der vil få glæde af medicinsk cannabis

En af initiativtagerne er tidligere socialminister Manu Sareen, der bruges som foreningens talsmand på Boomerang, blandt andet via en lille youtube-film, hvor Sareen forklarer, at foreningen vil sagsøge den danske stat, og at pengene især skal bruges til det søgsmål.

Har man således en mærkesag, men mangler midlerne til at gribe indsatsen professionelt an, er det værd at overveje, om netmobiliserende crowdfunding er en ny finansieringsmulighed.

Der bør være 100 procent transparens om, hvad pengene skal bruges til: analyser, konsulenthjælp, politisk arbejde, sekretariatsopbygning, (med-)finansiering af et kystsikringsprojekt eller noget helt sjette.

 

Ti råd om crowdfunding

Her er 10 råd til dem, der eksempelvis vil benytte indsamlingsplatformen Boomerang og dermed nå et dansk publikum:

  • Skriv en fængende overskrift på indsamlingssiden
  • Brug billeder, illustrationer og videoer til at fange opmærksomheden
  • Forklar projektet på få linjer
  • Fortæl tydeligt, hvem I er
  • Beskriv omhyggeligt og ærligt, hvad pengene vil gå til
  • Bed om et beløb, der både er realistisk og tilstrækkeligt stort til, at I kan gennemføre det lovede projekt
  • Formuler en gennemtænkt tidsfrist for indsamlingen: En tommelfingerregel er højst tre måneder, men ofte bør fristen være kortere
  • Boomerang er en indsamlingsplatform for såkaldt reward-baseret crowdfunding: Find gerne på fire symbolske gaver til dem, I håber vil støtte. Jo større støttebeløb, jo større belønning til den glade giver: bøger, plakater, besøg, baggrundsmøder, vin fra Brugsen eller andre sponsorer.
  • Sæt strøm til kampagnen ved at få venner, familie og bekendte til at støtte fra dag 1, så jeres indsamlingsside lige fra begyndelsen emmer af succes, dynamik og momentum: Den slags smitter
  • Få potentielle støttepersoner ind på indsamlingsplatformen i hele kampagneperioden ved løbende at nyversionere jeres budskab via Facebook, Twitter, Instagram og ekstern presseomtale. Planlæg det hele som en kampagne, hvor I – uge for uge, dryp for dryp – skal være i stand til at forny interessen med nye opmærksomhedsskabende vinkler på jeres projekt

Yderligere info

Læs blandt andet om, hvordan man finder samarbejdspartnere og opbygger alliancer.