Grundfortælling

Grundfortælling: Vi er skarpe til – sammen med jer  – at finde ind til overskriften på, hvem I er og hvad I vil – på det strategiske, taktiske og operationelle plan. En grundfortælling er ikke bare et smart reklameslogan, men et reelt ledelsesværktøj; et løfte til omgivelserne og en forpligtelse for organisationen.

Grundfortælling hvordan?

Grundfortælling

“Da für Dich”. Et eksempel på et ledelsesmæssigt løfte, der forpligter tysk politi og definerer betjentenes serviceniveau over for befolkningen i Berlin.

HEGELUND & MOSE har både de kreative ordsnedker-evner og de ledelsesmæssige systematikker til at nå ind til den sproglige kerne.

Vi  har en særlig metodik til sammen med bestyrelsen/ledelsen/afdelingen at skrælle lagene af og identificere styrkerne/ambitionerne.

Sammen samler vi det hele i een sætning og en række underoverskrifter, der viser vejen frem, hvis alle gør sig umage.

Kunder

Vi hjælper med at skabe overbevisende og mobiliserende fortællinger på forskellige niveauer, herunder den rette overskrift for:

  • Hele organisationen/virksomheden
  • Den (nye) afdeling
  • Det enkelte projekt
  • De konkrete medietiltag, herunder over for pressen

Det får I ud af samarbejdet

Vi udfordrer jer på selvforståelsen og hjælper med at skære igennem og nå ind til kernen. Vi er stærke på både analyse, proces, inddragelse, konklusioner og det kreative svirp.

Bagefter bliver det lettere at prioritere, hvor ledelsen skal lægge sin indsats sammen med medarbejderne.

Det vil stå mere klart, at nogle sager og tiltag er vigtigere end andre.

Kontakt

Peter Mose på 51.22.46.14 eller Susanne Hegelund på 40.32.68.16. Eller skriv til info@hegelundmose.dk.

Kunde-cases grundfortællingen

Branding af bydel
En ejendomsudvikler bad HEGELUND & MOSE være til med at udvikle en grundfortælling, der ikke skulle brande kunden selv, men markeds-positionere en ny bydel, der skulle konkurrere om opmærksomheden med andre udviklingsprojekter. Over nogle måneder nåede projektgruppen og vi ind til grundfortællingen om den kommende bydel. Fortællingen byggede på bydelsprojektets særlige styrker sammenlignet med konkurrererende projekter og blev den røde tråd i kommunikation og markedsføring.
Grundfortælling for ny afdeling i staten
Chefen for en nyfusioneret afdeling i en statslig styrelse bad HEGELUND & MOSE bistå med at udforme en grundfortælling, der kunne kitte nye kolleger sammen og samtidig over for omverdenen tydeliggøre afdelingens værdi. Medarbejderstaben var en blanding af kolleger fra embedsmands-, leverandør- eller netværkskulturer.  De forskellige baggrunde, også værdimæssigt, blev udnyttet som en styrke snarere end en svaghed og indgik i udviklingen af grundfortællingen.
Områdechefer gør fortælling  til hverdag
En fagforeningsledelse havde allerede udviklet en ny grundfortælling, der markerede et markant kursskifte for foreningen, men det var endnu ikke lykkedes at få fortællingen til at leve i de enkelte afdelinger på hovedkontoret. Derfor blev HEGELUND & MOSE bedt om at facilitere en forandringsproces: Den tog udgangspunkt i husets ledelsesgruppe startende med, at hver enkelt chef blev udfordret på og fik input til, hvordan han eller hun kunne blive en bedre ambassadør over for egne medarbejdere. Arbejdet førte siden til en organisatorisk fornyelse.
Hovedbestyrelse med nyt foreningsbrand
Bestyrelsen i en lønmodtagerorganisation ønskede en mere offensiv politisk strategi og en stærkere profil i offentligheden. Det krævede blandt andet udarbejdelse af en ny grundfortælling, der kunne være den overordnede ramme for foreningens udadvendte aktiviteter inden for interessevaretagelse og kommunikation. Over nogle måneder udviklede HEGELUND & MOSE i tæt samarbejde med direktion og bestyrelse fortællingen. Efterfølgende blev den på en række møder testet af på vigtige dele af organisationens bagland, før den blev endelig godkendt af foreningens repræsentantskab.

Læs mere

I bogen “Flyt magten” kommer vi nærmere ind på det ledelsesmæssige arbejde med grundfortællinger.

En del af noget større”. Sådan lyder DBUs grundfortælling. I vores optik er grundfortællingen en ultrakort kernesætning, der på få ord formulerer et løfte til omverdenen og en forpligtelse for organisation, chefer og ansatte. Læs mere her.