Alliancer og strategi

Alliancer: Man står af gode grunde stærkere, hvis man ikke kæmper sin sag alene. HEGELUND & MOSE bistår med at identificere alliancemulighederne, også de overraskende, der kan gøre ekstra indtryk på beslutningstagerne og dem, der påvirker og forbereder beslutningerne.

Alliancer

Alliancernes ABC

Danmark kommer til at se endnu flere alliancer i de kommende år, spår vi i “Flyt magten”. Vi arbejder i den sammenhæng med en vinderformel med ti tjekpunkter, der helst skal være opfyldt, hvis en alliance vil skabe opmærksomhed og opnå indflydelse.

Kontakt

Peter Mose på 51.22.46.14 eller Susanne Hegelund på 51.2246.14. Eller skriv til info@hegelundmose.dk

Kunde-cases opbygning af alliancer

Fagforbund tættere på de borgerlige
En LO-organisation bad HEGELUND & MOSE om at bistå med at udbygge relationerne til et borgerligt parti, som på det tidspunkt var i opposition. Partiledelsen havde bedt organisationen komme med forslag til, hvordan partiet kunne gribe regeringsmagten an på et vitalt felt med store interesser på spil. Vi udarbejdede efter grundig research – herunder interviews med fagfolk – en rapport med anbefalinger, som organisationen afleverede til det regeringsforberedende partisekretariat på Christiansborg. Væsentlige elementer gik igen, da den borgerlige regering siden fremlagde sit regeringsprogram og lavede sin ressortfordeling mellem ministerierne.

Undervisere øger dialog med erhvervsliv
En organisation for offentligt ansatte inden for uddannelsesområdet oplevede med en vis medlemsirritation, at erhvervslivet blander sig mere og mere i uddannelsespolitik og udformer den ene kritiske rapport efter den anden om sektorens uddannelsesmæssige forsømmelser. HEGELUND & MOSE dokumenterede blandt andet via interessentinterviews, at dialogen mellem erhvervslivets organisationer og sektoren havde et stort, uforløst forbedringspotentiale. Det førte til, at organisationens ledelse nu holder jævnlige møder med erhvervslivets repræsentanter med henblik på at udveksle uddannelsespolitiske analyser og synspunkter; også dem man ikke nødvendigvis er helt enige om.

Læs mere om alliancer og strategi

Vi har skrevet flere artikler, hvor vi uddyber, hvordan man kan etablere stærke koalitioner, netværk og alliancer, også nogle overraskende af slagsen. Læs Alliancernes ABC  og Efterretningsfolk får civil hjælp.

Det giver bl.a. en NGO nye muligheder – og udfordringer – hvis den melder sig ind i en alliance, hvor værdikampen er på sit højeste og befolkningen splittet. Læs, hvordan tre NGO-organisationer op til en EU-afstemning blev skubbet foran som billetsælgere. Bagved stod en fasttømret – men slidt – alliance med Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Metal og DI i spidsen.

Kulissekamp om Brexit-boet: Dårligt havde briterne sagt farvel til EU, før kampen om at få europæisk lægemiddelagentur til Danmark begyndte: Først tweets, så brexit-krisemøde i Erhvervs-og Vækstministeriet, hvorefter lægemiddelindustrien herhjemme i turbotempo samlede lobbytropperne på kryds og tværs; en ny alliance var skabt.