Ledelses-og kommunikationsopgaven de kommende år bliver proaktivt at bygge bro til de store samfundsdagsordener, herunder globaliseringens negative sider, bæredygtighed og Danmarks sammenhængskraft. Den topchef, der ønsker gennemslagskraft, skal udvise og kommunikere ordentlighed og ”samfundsansvar”. Det stiller også nye krav til medietræneren, der får en ny opgave som den, der tester, om lederen kan slippes løs i dette for mange virksomheder uvante budskabsterræn, samt afprøve, om der nu også er handling bag ordene – eller det hele bare er varm luft.

Velsmurte udsagn ikke længere nok

Øvelse gør mester: Det krævede år med specialtræning for at få George d. 6. til at tale foran andre mennesker. Illustration fra filmen Kongens store tale. Bag kongen står den betroede rådgiver

Ophobning af skandaler i ikke mindst finansverdenen har sat sig spor, også hvad angår måden at kommunikere på: Den ansvarsfulde virksomhed og organisation kan ikke længere nøjes med at spytte velsmurte udsagn ud, så de lyder som flydende fars i en pølsemaskine.

De fremmeste topfolk vil rage op i samfundsdebatten og sekundere politikere og embedsapparat i en urolig og foruroligende tid, hvor bærende samfundsinstitutioner, som vi har kendt dem, er udfordrede: lige fra EU over NATO til Skat og Folketinget. Dette kræver topfolk med stærke kommunikative evner som Airbus’ topchef Tom Enders, der i et videobudskab tidligere på året advarede mod Brexit.

Medietræningen vil forandre sig

Tendensen er ikke ny, men forstærkes formentlig de kommende år, hvad stiller særlige krav til medietræningen: Det er ikke nok at blive trænet i at ”tale rent” og få rettet lidt på kropssproget og slipset. Toplederen skal skrive virksomheden og arbejdspladsen ind i en større, konstruktiv samfundsfortælling. En opgave, som ikke mindst den stærkt image-ramponerede finanssektor har foran sig.

Susanne Hegelund har for Kommunikationsforum analyseret udviklingen i tv-nyheder og meningsdannelsen over de seneste 30 år – og stiller skarpt på, hvad nye tider har betydet for medie-og budskabstræningen af ledere og talspersoner i det hele taget.  Træningsmetoderne har ændret sig, og det vil de også i fremtiden. Læs med her.

Se neden for, hvordan en topchef som Tom Enders leverer samfundskommunikation og blander sig i højpolitik: