Det vil sikkert give politiske klø, hvis en samlet vandsektor beslutter sig for at være ærlig over for Folketinget og uden omsvøb forklarer politikerne, at forbrugerne – i lyset af forureningen – bliver nødt til at acceptere meget mere rensning af drikkevandet i fremtiden, inden vandværkerne sender det ud til forbrugerne.

Er det ikke at starte en glidebane for, at myndighederne giver slip på miljøreguleringen over for bl.a. landbruget og at kemifabrikkerne får frit spil, vil kritikken sikkert lyde?

Oplæg for 130 eksperter

Peter Mose havde i december 2023 fornøjelsen af i Nationalmuseets Festsal at holde oplæg om politisk indflydelse for 130 fagfolk fra alle dele af vandsektoren – lige fra forsyningsselskaber, forskningsverdenen og miljømyndigheder til rådgivende ingeniører: Sådan bliver I bedre til at sætte dagsordenen med tips til, hvordan solid faglig viden trænger ind i de politiske sprækker på Christiansborg i en tid, hvor påvirkningsbilledet synes mere stakåndet og fragmenteret end før i tiden.

Konference-arrangøren ATV-Fonden for Jord og Grundvand ønskede at stille skarpt på, hvordan Danmark sikrer rent drikkevand i fremtiden. Men – til ærgrelse for forsamlingen – glimrede folketingspolitikerne, deriblandt miljøministeren, ved deres fravær.

Punchy hvidbog

Fonden havde ellers forinden udgivet en velturneret hvidbog med punchy politisk retorik, som kunne være taget ud af anbefalingerne fra en lærebog i politisk kommunikation: ”Urenset vand er en utopi”, lyder en overskrift. ”Drikkevand skal være sundt – ikke nødvendigvis rent”, spidsvinkler en anden. Og sådan fortsætter de ufiltrerede budskaber: ”Vi bruger stadig for meget vand”. ”Vandsektoren skriger på arbejdskraft”. Altsammen skåret skarpt til, hvad i sig selv burde give opmærksomhed på Christiansborg.

Tankevækkende passivitet

Men indtil videre mødes anbefalingerne med tankevækkende passivitet – muligvis fordi mange politikere ser det som en tabersag at følge de i flere tilfælde tabubelagte temaer op. Så hvad gør vandsektoren? Hvis ikke hvidbogen skal forblive en enlig svale, må den sætte yderligere strøm til budskaberne, også på de sociale medier, igen og igen, på forskellig vis og segmenteret til forskellige målgrupper på alskens platforme, deriblandt LinkedIn og Twitter. Men allervigtigst: Sektoren bør bakke samlet, massivt og proaktivt op om hvidbogens vigtigste budskaber fra eksperterne, hvad langt fra er nogen selvfølge.

Mange forskellige aktører

Sektoren er således begrænset af ikke at være samlet i én interesseorganisation med een klar stemme, men består af flere aktører med hver deres dagsordener, politiske strategi og tilgang til de dilemmaer, som dansk drikkevand står over for. Hvad gør det ulige lettere for politikere at shoppe rundt i synspunkterne og undlade at tage upopulære, men formentlig nødvendige beslutninger.

Tre hovedgreb til større indflydelse

Her er en mulig vej, hvis vandsektoren vil øge opmærksomheden og indflydelsen på Christiansborg:

  1. Forsøg at samle sektoren noget mere: Vandsektoren bør arbejde på at skabe en tydelig stemme, der kan fremme fælles budskaber og politisk strategi. Det vil gøre det sværere for politikere at shoppe rundt i forskellige synspunkter.
  2. Sæt strøm til kommunikationen: Udnyt sociale medier som LinkedIn og Twitter til at gentage og segmentere budskaberne fra hvidbogen. Det kan øge opmærksomheden og skabe debat om vandsektorens vigtige temaer.
  3. Bak proaktivt op: Sektoren bør støtte op om hvidbogens budskaber fra eksperterne i en massiv og proaktiv indsats. Det kan hjælpe med at overvinde politikernes passivitet og bringe vigtige spørgsmål om drikkevand i fokus på Christiansborg.
    Påvirk politik på alle platforme. Bog om indflydelse af Benjamin Rud Elberth og Peter Mose

    Inspiration til at øge trykket på Christiansborg kan hentes i lobbyistens drejebog i den ny medievirkelighed