Styr på strategien

Er jeres kommunikationsstrategi fulgt med forandringerne i organisationen eller i omverdenen? Står den knivskarpt for alle nøglemedarbejdere? Er det daglige arbejde med omverdenen funderet på strategien?

Vi har stor erfaring med at facilitere overvejelser i ledelsesgrupper og hjælpe med vejene til indflydelse

Vi har stor erfaring med at facilitere overvejelser i ledelsesgrupper og hjælpe med vejene til indflydelse

Hvis ikke, anbefaler vi, at I sætter fokus på strategiarbejdet. Formålet er at sikre stringens og helhed i jeres udtryk og budskaber – samt at sikre større intern forståelse af, hvad ”det hele går ud på”.

Det er ikke nødvendigvis et arbejde, der afsluttes på en enkelt dag med et fint papir. Den gode kommunikationsstrategi kan kalde på en større analyse af organisationens muligheder, udfordringer, kunder og interessefællesskaber. Den kan også kalde på at samtænke indhold og budskab på tværs af afdelinger og aktiviteter – ikke altid en nem øvelse. Nemmere bliver det ikke, når jeres udtryk også skal hænge sammen på kryds og tværs af “platforme” – sociale medier, tv, radio, print, møder, events og intern kommunikation.

Der er ingen genveje – men vi hjælper med smutveje.

Vi har års erfaring i at finde kernen og budskabet i en række toneangivende organisationer og produkter. Samt ikke mindst i få det operationaliseret, så man tydeligt og troværdigt kommer ud over rampen.