B

Beskæftigelsesministeriet

C

Copenhagen Business School (MPA-uddannelsen)

Center for Ledelse

D

DA

Danmarks Rederiforening

Dansk Byplanlaboratorium

Danske Regioner

Dansklærerforeningen (bestyrelse)

Dansk Kommunikationsforening (netværksgruppe inden for Public Affairs)

Dansk Metal (formandssekretariat, tillidsfolk, afdelinger)

Dansk Standard (bestyrelse og direktion)

DI

DJØF (Aalborg og Aarhus)

E

Efterskoleforeningen (skoleledere)

EU-kommissionen

Europa-parlamentet

F

Finansministeriet

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Frederiksberg Hovedbibliotek

I

Integrationsministeriet (chefgruppe fra departement og styrelser)

K

Kammeradvokaten

Kommunernes Landsforening

Københavns Kommune (Børn-og Ungeforvaltningen)

Københavns Universitet (Institut for Statskundskab)

L

Lederne (Ledelsens Dag, diverse lokalafdelinger)

Lilleskoleforeningen (bestyrelse)

Lægemiddelforeningen i Danmark (LIF)

M

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (personalekonference)

R

Rhetor

RUC (lederuddannelse i den offentlige sektor)

S

Samuelsens netværk for kommunikations-og pressechefer

Samuelsens netværk for ledere i interesseorganisationerne

Socialministeriet (direktion og chefgruppe)

Socialpædagogerne

V

WWF-Verdensnaturfonden

VL 24

Ø

Økonomi-og Erhvervsministeriet