Ledelsesrådgivning

Ledelsesrådgivning: God ledelse, en optimal påvirkningsindsats og effektiv kommunikation hører tæt sammen. Ledelse fordrer ikke blot personlig gennemslagskraft i forhold til medarbejdere og omgivelser. Det kræver også det rette hold, hvad angår dagsordensætning og indflydelse.

Ledelsesrådgivning hvordan?

HEGELUND & MOSE sparrer med ledelsen bag den lukkede dør, når beslutninger – også de svære – skal kommunikeres til pressen, kunderne, beslutningstagerne, medlemmerne og medarbejderne.

Vi har respekt for lederens hverdag. Den er fyldt med dilemmaer og svære valg. En skønhedskonkurrence bliver det aldrig: Der er altid nogen, man risikerer at skuffe.

Det skal blot ske af de rigtige grunde og kommunikationen være i orden.

LedelsesrådgivningKunder

Vi rådgiver:

  • Bestyrelsesformænd og bestyrelser
  • Direktioner
  • Mellemledere
  • Førstelinje-ledere

Det får I ud af samarbejdet

Vi har selv været ledere – på direktions-og mellemlederniveau. Vi fungerer hjemmevante på alle niveauer  i organisationen, fanger hurtigt tonen, kulturen og udfordringerne.

Vores fokus ligger på kommunikation og gennemslagskraft. Det er især på disse vigtige ledelsesfelter, vi sammen med jer kan skabe  forandring og forbedring i organisationen og i forhold til omverdenen.

Kontakt

Susanne Hegelund på 40.32.68.16 eller Peter Mose på 51.22.46.14. Eller skriv til info@hegelundmose.dk

Kundecases ledelsesrådgivning

Vi har udført en stribe ledelsesmæssige rådgivningsopgaver. Find kundecases ved at klikke neden for:

Forholdet mellem formand og direktør

Der skal to til at danse en tango; Hvordan sikre et frugtbart og givende samspil mellem formanden og dirketionen? Hvordan undgå, at man skygger for hinanden?

I ledelses-og metodebogen “Flyt magten” kommer vi nærmere ind på, hvordan organisationspolitikere/ledelsessekretariatet, borgmestre/kommunaldirektører og ministre/departementschefer bedst samarbejder.

Hvad med tiden efter formandskarrieren? Det er en stor ledelsesmæssig udfordring – især for mange lønmodtagerorganisationer – at det ikke nødvendigvis forbedrer det civile karriere-CV at sidde på formandsposten og slet ikke for længe.

Det kræver en god exit-strategi  at komme videre i karrieren.

Talsmandens profil

Der kan hurtigt komme et forudsigeligt skær over de organisations-talsmænd og virksomhedsfolk, der popper op i medierne.

Det lyder som ”nyt fra Kreml”, for vi seere, læsere og lyttere overraskes ikke; vi synes, vi har hørt det hele før; det emmer langt væk af endnu et mere eller mindre godt maskeret partsindlæg.

Her er nogle råd til at øge troværdigheden: Bliv den nye ekspert.

Rekrutteringens kunst

Hellere 10 kvalificerede ansøgere end 100 ukvalificerede. Lad være med at spilde jeres egen og de “forkertes” tid. Skriv jobannoncen, så de behov, I gennem en grundig analyse er nået frem til, fremgår tydeligt og klart.

HEGELUND & MOSE  har gennem årene været med i mangen en rekrutteringsproces. Tidligere som chefer på en stribe arbejdspladser og i dag som konsulenter har vi  været involveret i den indledende behovsafklaring, jobsamtalerne og den efterfølgende udvælgelse.

Her er nogle af vores anbefalinger og refleksioner i forbindelse med rekruttering, bl.a. til kommunikationsafdelinger: Hvad cand. en kommunikatør?

Generelt er lobbyisme og dagsordensætning en ledelsesdisciplin: Holdet, kompetencerne og arbejdsdelingen skal være velsmurt.

De større ledelsesgreb

Sig SIRI til din fremtid: Der er flere ledelsesgreb, hvis man virkelig vil sætte dagsordenen – og sætte sig for bordenden af en vigtig samfundssamtale. Ingeniørforeningen, der ikke blev inviteret med i Løkke-regeringens disruptionsråd, har været så smart selv at etablere en “kommission”.

Lær af IDAs ledelsesgreb.

Find det dumme svin: Et ydre fjendebillede – for eksempel Uber, Finansministeriet eller DI – kan være et effektivt ledelsesgreb, hvis man vil mobilisere baglandet og medlemmerne.

Læs om Efterskoleforeningens strategi.