Ledelse med mange bundlinjer

Vi hjælper dig, der sidder i et kompliceret ledelsesfelt med mange aktører, med at få overblikket og prioriteringerne på plads. Det kan ske gennem struktureret analysearbejde og research samt ved den fortrolige én til én-samtale.

Din organisation er typisk spækket med modsatrettede interesser. Du skal begå dig i et krydspres med forventninger fra uenige folkevalgte, konkurrerende chefer, en kritisk offentlighed og utilfredse medarbejdere. Ledelse i et interessentunivers stiller store krav til overblik og samarbejdsevner – og til at have et alt for stort antal bolde i luften på en gang.

I forhold til det langsigtede ledelses- og bestyrelsesarbejde kan det også være en idé at komme en tur op i helikopteren på et ledelsesseminar, hvor vi sammen lyn-kortlægger jeres interessenter – samt hjælper jer med metode til at prioritere.