Det slår sjældent fejl: Helvede bryder løs, når en kunde nævner pressen – uanset hvad emnet måtte være for et strategiforløb, en workshop eller et foredrag. Som tidligere gentleman and woman of the press falder det i vores lod at stå på mål for et lejlighedsvist nærmest had-lignende bombardement: Nyhederne fokuserer stadig for meget på konflikt, død og ødelæggelse, og så afbryder intervieweren altid gæsten! Vi tager mange kugler på pressens vegne, skønt det er flere år siden, vi forlod medieverdenen for at fokusere på strategi, indflydelse og kommunikation.

Trenden registreres ikke

Den globale, konstruktive trend i medieverdenen – om også at skitsere løsninger på store som små samfundsproblemer eller anvise nye handlemuligheder for den enkelte –  vi opmuntrende beretter om over for vores kunder, har disse svært ved at få øje på; det løsningsorienterede stof i spalter og flader drukner tilsyneladende i læsernes og seernes bevidsthed.

Perception is reality. Derfor venter der en række mediehuse med fokus på konstruktiv nyhedsudvikling en opgave i at tydeliggøre, at man rent faktisk arbejder med løsningsorienterede historier.

TV2 koncept

Vi har siden januar kunnet afparere en række kugler ved at gøre vores samarbejdspartnere opmærksomme på et nyt fast, positivt format i TV2s daglige ”Inspiration” i 19 Nyhederne.

Historierne er ikke meget anderledes end, hvad der tidligere har været produceret mere eller mindre systematisk. Det nye er, at stationen tydeligt over for både seere og medarbejdere signalerer, at ”nu tager vi nogle andre briller på”. Det sker både før indslagene og med et ”Inspirations-”skilt på under hele indslaget. Nogenlunde samme vare, blot pakket lidt anderledes ind – og at finde i udsendelserne, aften efter aften.

Skal medierne komme omgivelsernes cry out  i møde, kræver det muligvis en periode med en konceptualisering af formaterne, som man har gjort på TV2 – også hvis medarbejderne skal med på ideen. Konstruktiv journalistik er nemlig ikke noget, der nødvendigvis vokser naturligt i alle journalisters have.

Ikke nok at sprede glæde på plejehjemmet

I den sammenhæng er det vigtigt at understrege, at en løsningsorienteret historie fungerer journalistisk bedst, når den er samfundsrelevant, og når der er noget “modstand” på historien, fortællemæssigt, samt når den bæres igennem af en ildsjæl.

Derimod lever reportager om ”sømandskoret der spredte glæde på plejehjemmet” eller ”virksomhedens nye, fine domicil ude på vestegnen” fortsat ikke i sig selv op til fagets øvrige nyhedskriterier som væsentlighed eller relevans. Vi må derfor fortsat bedrøve tilhørere og kunder, der kommer med eksempler på, at den slags historier er blevet afvist af en negativ presse: De hører fortsat snarere hjemme på egne sociale medier og i kundeblade.

Et godt eksempel

TV2s nye format “Inspiration”: Skal medierne komme omgivelsernes cry out i møde, kræver det muligvis en periode med en konceptualisering af formaterne, som man har gjort på TV2 – også hvis medarbejderne skal med på ideen. Konstruktiv journalistik er nemlig ikke noget, der nødvendigvis vokser naturligt i alle journalisters have.

I den forgangne uge noterede vi os et vellykket eksempel på den konstruktive genre i et Inspirations-indslag på TV2: Vaskerigiganten Berendsen har udviklet et vaskesystem med regnvand frem for grundvand med fordele for både forbrugere og miljø.

TV2-historien illustrerer, hvordan en løsningsorienteret nyhed finder en helt naturlig plads i et nyhedsflow – i en uge præget af regeringskrise, imam-problemer og beskidt amerikansk valgkamp.

Alting har sin begyndelse: Det er foreløbig kun lykkedes TV2 at lægge en enkelt ”Inspiration” øverst i nyhedsudsendelsen som topnyhed. Til gengæld pusles der med tanken om at overføre inspirations-konceptet til nettet og til TV2s regioner; seerne er angiveligt glade for fornyelsen.

Politiken ikke altid sur

Også Politiken har ganske ofte løsningsorienterede historier, skønt avisens kultur-radikale image kan have det med at skygge over dette faktum. Inden for  bæredygtighed, sundhed og teknologi præsenteres jævnligt nye opfindelser og anderledes måder at gå til arbejdet på.

Og Rådhuspladsen kan på en våd marts-søndag  på næsten en hel side berette om, hvor godt boligsalget går i Stevns.

DR-strategien ikke gjort operationel

Hvad kun få af vores samarbejdspartnere er klar over er, at landets største mediehus, DR, på niende år har en strategi om at arbejde med konstruktiv journalistik.  Genren er ligefrem nedfældet som et af DRs nyhedskriterier på linje med klassiske dyder som væsentlighed, relevans og aktualitet.

Forklaringen på den manglende gennemslagskraft – med seernes, lytternes og brugernes øjne – kan være, at strategien ikke er ledelsesmæssigt pindet ud på et taktisk niveau. Det kunne med fordel ske via en lille håndfuld must win battles, som efterfølgende udmøntes på et operationelt, målbart niveau på redaktionerne – fuldstændig, som når man arbejder med alt muligt andet strategiarbejde.

Nu går BBC i gang

Inspireret af DR har BBC News i øvrigt netop besluttet at indføre ”konstruktive nyheder”; spændende bliver det, hvordan briterne vil operationalisere planerne. Lykkes det den respekterede medie-gigant at tydeliggøre sin turn around over for kunderne på et operationelt niveau – og ikke bare et strategisk – går der kun splitsekunder, før andre hopper med på trenden.

I så fald ser vi frem til at kunne lægge de skudsikre veste fra os.