Bæredygtigt lederskab: Danske indenrigsfly, der allerede i 2025 flyver på grønt brændstof og dermed ikke belaster klimaet! Statsminister Mette Frederiksen overraskede de fleste, da hun i sin nytårstale ikke alene var mere grøn end rød. Hun formulerede ydermere en forbavsende konkret bæredygtighedsvision, der umiddelbart lyder som en glad utopi: Det kan da ikke lade sig gøre at flyve bæredygtigt mellem eksempelvis København og Aalborg inden for tre år?

Ikke desto mindre er kernen i ”bæredygtigt lederskab” – et begreb, der stadig oftere dukker op i ledelsesdebatten – at toplederen skal turde at gå foran alle skeptikerne og være i stand til at formulere et grønt purpose, som appellerer til håbet om en bedre klimafremtid og maner til handling, så borgere og beslutningstagere ikke synker ned i en tåge af opgivenhed og apati.

OK kun at være en mini-Kennedy

Uden nødvendigvis at foregive at være en ny J. F. Kennedy med et Put a Man on the Moon-budskab sætter topchefen med sin fængende vision grønt blus på en ønskværdig samfundsudvikling: Regeringstoppen anviser retningen, mens forskere, virksomheder, investorer og offentlige myndigheder ansporet heraf forener kræfterne i et partnerskab.

“Vi skal gøre det grønt at flyve. Derfor vil regeringen sætte et ambitiøst mål: Senest i 2025 skal danskerne have mulighed for at flyve grønt på en indenrigsrute. Og senest i 2030 skal vi kunne flyve helt grønt, når vi flyver indenrigs i Danmark. Bliver det svært? Ja. Kan det lade sig gøre? Ja, det tror jeg. Vi er allerede på vej. Dygtige forskere og virksomheder arbejder på løsningerne. Lykkes vi med det. Så vil det være et grønt gennembrud. Ikke bare for Danmark. Men for hele verden”. Citat: statsministerens nytårstale 2022

 

Mette Frederiksen er ikke den eneste danske statsminister, der har benyttet en markant talestund, mens nationen ser med, til at sætte en ny bæredygtig retning ved at understøtte sit overordnede budskab med et tankevækkende eksempel. Endda i form af et konkret fremtidscenario, som de fleste finder attraktivt, men som samtidig er så tilpas dristigt, at det tillige skaber bekymret hovedrysten, også hos de medarbejdere i ministerier, organisationer og konsulentverden, som bliver sendt på overarbejde i bestræbelserne på at realisere den grønne statsministerdrøm.

Da Løkke satte elbil-dagsordenen

Statsminister Løkke Rasmussen brugte i 2018 præcis samme purpose-rettede fortællegreb som den socialdemokratiske regeringschef, da han til Folketingets åbning sendte chokbølger gennem det politiske establishment og sikkert også dele af embedsværket ved fra talerstolen at lancere en konkret målsætning om en million grønne biler på de danske veje i 2030. En million elbiler – et vanvittigt tal? Mange rystede dengang på hovedet: ren overbudspolitik, en vanvittig vision, den er sikkert glemt i morgen.

Imidlertid har regeringschefer – og topchefer i andre samfundssektorer – det privilegium, at selv hvad der måtte ligne strøtanker fra deres mund ikke går væk. Når de markante løfter først er formuleret i fuld offentlighed, forpligter de også systemet.

En kommission med usædvanlig gennemslagskraft

Lars Løkke Rasmussens åbningstale blev da heller ikke sendt i glemmebogen, men tværtimod fulgt op ved at nedsætte en elbilkommission, der skulle kulegrave mulighederne for at fremme danskernes lyst til at skifte benzin-og dieselbilen ud med en elbil, blandt andet ved at lægge bilafgifterne om, år for år, frem mod 2030. Det forehavende lød umiddelbart som mission impossible, for netop bilafgifter er politisk kviksand, man synker let i til halsen, når først man begynder at pille ved afgifterne og potentielt generer vigtige vælgergrupper. Kun en tåbe frygter ikke bilfolket.

Der er strøm på batteriet

Men modsat mange andre kommissionsarbejder gennem årene, under både røde og blå regeringer, endte det ikke som en syltekrukke. Kommissionens grønne tema havde tidsånden med sig; Lars Løkke var blot den første indflydelsesrige toppolitiker, der fik italesat den og samtidig løftede barren til et højt ambitionsniveau. Folketinget har med et bredt flertal fulgt anbefalingerne og lagt en flerårsplan, der allerede kan læses markant i bilsalget. Danskerne køber el- og hybridbiler som aldrig før. En million elbiler i 2030 er ikke længere en tom Løkke-utopi; der er strøm på batteriet.

For Mette Frederiksens vedkommende er flyvisionen heller ikke grebet ud af den tomme luft. Den grønne flyrejsedrøm kan – under de rette betingelser – realiseres, måske ikke allerede i 2025, men hurtigt derefter, hvis rammebetingelserne er til stede. Det ved statsministeren naturligvis godt.

Statsministeren sparker en åben dør ind

Ikke bare en række flyselskaber herhjemme, men også velanskrevne professorer fra såvel DTU som SDU var da også hurtigt efter nytårstalen ude og rose statsministerens plan. ”Når vi får det her på plads, er der egentlig ikke nogen klimamæssig grund til ikke at flyve”, lød det fra en professor, hvad må være en tankevækkende udmelding for klimabekymrede vælgergrupper, der er holdt op med at flyve. ”Der er ikke noget, der ikke kan lade sig gøre – men hvad bliver prisen?”, sagde en anden professor og ramte dermed en af de finansielle udfordringer, der skal løses.

I kulisserne arbejdes der på højtryk for at skabe et grønt brændstofeventyr i netop Danmark og helst før konkurrerende lande kommer op i gear; ikke mindst i Klima-og Energiministeriet, men også blandt investorer, forskere og erhvervsfolk er den del af klimaomstillingen i topfokus.

Førende i Europa på brintproduktion?

Lige før jul lancerede klimaminister Dan Jørgensen forslaget til en national strategi for udviklingen af Power-to-X med 14 konkrete forslag, som virksomheder, regeringens rådgivende organ Klimarådet og en række brancheorganisationer – uden den brede offentlige bevågenhed – diskuterer netop nu. De fleste er enige om målet: Danmark skal gribe førertrøjen for den europæiske brintproduktion.

Med sin markante nytårstale fik statsministeren konkret og forståeligt fortalt, hvad danskerne kan have i vente i den forbindelse: Hendes grønne indenrigsfly er blot ét eksempel blandt mange på, hvad  PtX-potentialet er for transportsektoren, især på lidt længere sigt og ikke kun for fly, men også lastbiler og skibe, nogle af de store klimasyndere.

Spænd sikkerhedsbæltet, nu letter vi

Bæredygtigt lederskab kan således også bestå i, at topchefen følger med i, hvad der er på vej i den klimavenlige pipeline hos mandskabet nede i maskinrummet, og nøje vælger en appellerende business case ud og blæser den op på en pædagogisk måde i bedste sendetid. Et eksempel, som så mange danskere som muligt kan spejle sig og som understøtter den store og mere komplekse samfundsfortælling om, hvordan Danmark (eller virksomhederne, gerne i samarbejde med andre aktører) klarer klimaomstillingen på en opfindsom måde. Vel at mærke, hvis de rette aktører sætter sig sammen og arbejder i samme ambitiøse retning.

Velkommen ombord, spænd sikkerhedsbæltet, nu letter vi!

HEGELUND & MOSE hjælper jer med den grønne omstilling. Det kan være at bygge partnerskaber op inden for bæredygtighed – og være de ekstra hænder, der sørger for, at samarbejdsprojektet mellem forskellige aktører ikke falder mellem flere stole, men skrider ordentligt frem. Eller at skrive og turnere den skarpe rapport, der sætter jeres branches eller lokalområdes agenda inden for klimaomstillingen. Eller yde kommunikationsbistand i forbindelse med den svære interessenthåndtering, når anlægsprojekter med betydning for klima og miljø skal nyde fremme i offentligheden. Eller facilitere vigtige møder inden for klima, eksterne som interne.