HEGELUND & MOSE hjælper jer med den grønne omstilling. Det kan være at bygge partnerskaber op inden for bæredygtighed – og være de ekstra hænder, der sørger for, at samarbejdsprojektet ikke falder mellem flere stole. Eller at skrive den skarpe rapport, der sætter jeres branches eller lokalområdes agenda inden for klimaomstillingen. Eller yde kommunikationsbistand i forbindelse med den svære interessenthåndtering, når anlægsprojekter med betydning for klima og miljø skal nyde fremme i offentligheden. Eller facilitere vigtige møder inden for klima, eksterne som interne.