En fremragende, levende og velskrevet fortælling (…) Det er formentlig den vigtigste bog på sit område, der er udkommet siden den navnkundige departementschef i Finansministeriet Erik Ib Schmidts erindringsbog ”Fra Psykopatklubben”(…) ”Javel, hr. minister” er (…) dette års hidtil vigtigste politiske bog og måske endda årtiets.