Med statsløsesagen i frisk erindring og en uvildig undersøgelse undervejs kunne den ny bog af Susanne Hegelund og Peter Mose, “Javel, hr. minister”, der beskriver gråzonerne og udviklingen i samarbejdet mellem ministre og embedsværket, næppe have været timet bedre…Som “Javel, hr. minister” beskriver, har embedsværkets øverste lag kæmpet en desperat kamp for at bevare positionen som ministrenes nærmeste og helst eneste fortrolige, men vil man reelt slippe for at havne i gråzoner, må man være parat til at afgive plads.