Der kan være mange grunde til, at du ikke er med i det gode selskab og kommer med til de vigtige hulemøder med embedsmændene på Slotsholmen før og efter en politisk beslutning.  Ofte handler det om manglende tillid. At embedsværket ikke rigtigt tror på, at du er i stand til at levere varen.

Forleden var vi forbi en statslig styrelse for at holde workshop om interessent-inddragelse for 70 embedsmænd.  Styrelsen vil gerne arbejde endnu mere nutidigt med de organisationer og virksomheder, der naturligt burde høre hjemme i det pågældende ministeriums politiske økosystem.

PageLines- bu1.jpg

Interessenthåndtering: Ved du, hvordan embedsmændene vurderer din organisation eller virksomhed?

Embedsværket havde efterlyst værktøjer til at analysere sit interessentlandskab grundigere og lave en handlingsplan for, hvordan organisationer og virksomheder drages mere ind – både før et politisk tiltag og når et forlig bagefter skal implementeres og virke efter hensigten.

Undervejs i workshoppen kom embedsmændene med flere eksempler på, hvordan et samarbejde med interessenterne til stor ærgrelse kan glide dem af hænde.  Ærgrelse, fordi de har brug for input udefra og at samarbejde med hverdagens eksperter.

Sammen satte vi spot på mindst fire uheldige arketyper, der kan ødelægge tilliden:

  • Arketype nummer et: Interessevaretageren uden et ordentligt mandat. Embedsmændene troede, de havde en aftale med den interessent, de havde holdt møde med. Men bagefter viser det sig, at lobbyisten ikke har stemt tingene ordentligt af med bagland, medlemmer og bestyrelse. Den slags slider på tilliden.
  • Arketype nummer to: Interessevaretageren med de forkerte tal.
    Embedsmændene kontrollerer og regner efter bagefter, når du har afleveret dine tal og analyser. Og de skal gerne nå frem til samme resultat. Det gør de ikke altid, og så eroderer tilliden.
  • Arketype nummer tre: Den larmende interessevaretager.
    Det duer ikke at gå i pressen under et hulemødeforløb.  Så er det slut med at få de rigtige baggrundspapirer og være med bag den lukkede dør, længe før der skrives paragraffer.
  • Arketype nummer fire: Den irriterende interessevaretager.
    Embedsmænd er også mennesker, og indimellem kan dårlig personlig kemi få tingene til at køre i grøften. Workshopdeltagerne kunne nævne interessevaretagere, der sender folk, som ikke har de rette sociale kompetencer. Det gode råd? Få vedkommende skiftet ud, hvis han eller hun spærrer for den gode løsning.