depchefOffentlige topchefers indtjening er godt stof i medierne. Dagbladet Politiken har på baggrund af Moderniseringsstyrelsensårlige opgørelse kigget på departementschefernes løn. I top ligger – som altid – Statsministeriets departementschef. I den forbindelse deltog Susanne Hegelund som ekspert. Statens topembedsmænd ligger langt efter de private topchefer m.h.t. løn, det er der en grund til, mener Hegelund: “De her gutter er ikke alene drevet af lønnen. De er drevet af magt og indflydelse og – måske – en ædel tanke om at gøre det godt for landet,” siger hun blandt andet til Politiken. Læs online-versionen af Politikens artikel her.