“Ansvar kræver indsigt”. Med disse tre, nøje udvalgte ord sluttede dagbladet Børsen sig forleden til de samfundsaktører, der har brugt ledelseskræfter på at kondensere, hvad de vil stå for og kendes på. Arbejdet med grundfortællinger er rykket op på ledelsesgangene i den private og offentlige sektor – og altså nu også på erhvervslivets avis, der med nyhedsledelsens egne ord har fundet ind til sit “why” og “purpose”.

Børsen-læsere har set ansvar-kræver-indsigt-linjen være undervejs i et stykke tid: Eksempelvis fokuserer debatsiderne under den nye ledelse med Bjarne Corydon i spidsen ikke længere på polariserede holdninger, men på en mere faktabaseret, analystisk og løsningsorienteret linje. Det er eksemplet på et taktisk ledelsesgreb, der skal understøtte den nye grundfortælling.

Grundfortællingens tre niveauer

En grundfortælling bør således efter vores begreber arbejdes igennem på tre niveauer:

  • Det strategiske: Grundfortællingen indfanger med få ord den sproglige kerne og er den overordnede ledelsesguide. Den uddybes gerne med en varedeklation, en lidt længere tekst, der sætter flere ord på, hvordan fortællingen bør fortolkes på forskellige forretningsområder
  • Det taktiske: Her formulerer ledelsen – med input fra medarbejderne – de handlingsplaner, der skal understøtte grundfortællingen, så det over tid bliver tydeligere og tydeligere for målgrupperne, hvilken forskel organisationen gør
  • Det operationelle: Dag-til-dag-arbejdet, hvor medarbejderne opmuntret af ledelsen klemmer på med at kreere store som små succeser, der lagt sammen fortæller den store historie

Børsens taktiske greb

Børsens ledelse foldede forleden yderligere ud, hvordan grundfortællingen vil påvirke hverdagen på redaktionen: Der er angiveligt indført et stærkt fokus på troværdighed. Overskrifter skal ikke overstrammes, ligesom der skal luges ud i artikler, som måske ikke er direkte forkerte, men heller ikke retvisende. Ydermere har ledelsens proklameret, at man har ansat flere erfarne journalister og generelt satser på en faglig opkvalificering af redaktionen.

Med andre ord: “Ansvar kræver indsigt” er tilsyneladende ikke bare endnu et reklameslogan, men  et ledelsesmæssigt løfte til læserne og en forpligtelse for redaktionen. Det er det pejlemærke, omverdenen skal måle avisens samfundsbidrag på. Overholdes løftet og forpligtelsen ikke, vil der givetvis lyde – berettiget – kritik. En grundfortælling er intet værd, hvis ikke den følges op af handling, der tydeligt viser, at man er tro mod sit spejderløfte.

Alle samfundsaktører må finde deres why

Alle – lige fra ministerier og styrelser til organisationer og virksomheder – skal kunne legitimere sig selv gennem kommunikation: Hvem er vi? Hvorfor er vi sat i verden? Hvordan gør vi en positiv forskel for vores eksterne målgrupper? Hvad ville verden gå glip af, hvis vi ikke fandtes?  Hvilke værdier vil vi være kendt for? Hvilke ledelsesmæssige greb vil vi tage for at leve op til omverdenens forventninger nu og i fremtiden?

Det er her, grundfortællingen kommer ind i billedet: Den er et ledelsesmæssigt pejlemærke, der skal skabe retning, genkendelighed, mening, engagement og identitet – ikke blot for ledelse og medarbejdere, men også for kunder, samarbejdspartnere, beslutningstagere og i sidste ende befolkningen.

Læs mere

Læs her, hvordan HEGELUND & MOSE kan bidrage til, at en organisation når ind til sin grundfortælling; en metode, vi også beskriver i bogen Flyt Magten.