Kursus om magt, medier og indflydelse med HEGELUND &  MOSE over fem dage i oktober og november. Mød blandt andre finansminister Bjarne Corydon og en stribe lobbyister fra organisationsverdenen. 

”Klima- og energiminister Martin Lidegaard smiler, mens han studerer endnu et paragraf 20-spørgsmål fra et folketingsmedlem. Nå, nu er medlemmet igen sendt i byen for en af sine faste organisationer, noterer han sig. Den slags er altid nemt at gennemskue, for det er en helt særlig type spørgsmål, de stiller. Lidegaard har en ”kedsommelig men måske kontroversiel” holdning til de præfabrikerede spørgsmål, som folketingspolitikere retter til ham og de øvrige ministre i én uendelighed.

Vi kommer kompasset rundt i beslutnings-danmark. Her et lignende kursus i 2013, hvor vi blandt andet på vores "sundhedsdag" besøgte sundhedsministeren og fik en baggrundsbriefing om samspillet mellem medier, lobbyister og politikere

Vi kommer kompasset rundt i beslutnings-danmark. Her et lignende kursus i 2013, hvor vi blandt andet på vores “store sundhedsdag” besøgte sundhedsministeren og fik en baggrundsbriefing om samspillet mellem medier, lobbyister og politikere

Martin Lidegaard siger: ”De kommer typisk 12 i træk, med en høj faglig detaljeringsgrad, hvor man let kan gennemskue, at det her har en helt bestemt interesseorganisation lavet for eksempelvis Venstre. Man kan næsten se på formuleringerne, hvad det er for en sagsbehandler, der har siddet med i det i den pågældende organisation”.

Den lille historie oven for er sakset fra vores seneste bog i magttrilogien, ”Lobbyistens Lommebog”, med undertitlen ”Politikere under pres”. For journalister er bogen top-interessant – men ikke nødvendigvis opbyggelig – læsning. I bogen hudflettes med kilder på højeste niveau det glansbillede af beslutningsdanmark – med Folketinget i spidsen – pressen normalt beskriver.

Det folder vi ud på et kursus i København. Vi møder en stribe centrale beslutningstagere. Læs mere her.  Målgruppen er journalister og samfundsinteresserede.

Lobbyister fører pennen for politikerne

For de fleste journalister – for ikke at tale om befolkningen som sådan – er det formentlig nyt og overraskende, at lobbyister fører pennen, når et folketingsmedlem skal stille spørgsmål til en minister, som Martin Lidegaard beskriver det. Det er imidlertid kotume på Christiansborg og almindeligt accepteret blandt de fleste politikere som en givtig form for samarbejde. Politikeren får konsulentbistand, mens organisationerne får deres sag frem. Begge parter kan håbe på fokus på sagen med henblik på henholdsvis genvalg og løsninger, der kan gavne organisationens medlemmer.

Formen er blevet populær i takt med, at de gamle organisationers traditionsrige indflydelse på lovgivningen er blevet mindre. Den klassiske danske lobbymodel, korporatismen, hvor regering, Folketinget og arbejdsmarkedets parter i officielle fora laver aftaler, er på vej ud. Samtidig har politikerne i en ny medievirkelighed brug for konstant markedsføring – her er lobbyorganisationerne til god hjælp.

Mindst 5000 professionelle lobbyister påvirker året igennem politikerne til at tage sig af netop deres mærkesager (som regel noget med flere penge eller bedre rammevilkår) – uden at der kommer ”afsender” på relationerne.

Embedsværkets indflydelse

Samtidig er det at være politiker ikke længere nødvendigvis et kald – men i lige så stort omfang en karrierevej, hvor man kommer og går. Det efterlader centraladministrationens 20.000 embedsmænd med en indflydelse, der formentlig ligeledes kommer bag på de fleste. De er en slags garant for, at det hele ikke går af lave men er samtidig systembevarende med egne interesser.

Hegelund & Mose folder på kurset ”Drilledemokratiet”  problemstillingerne ud i en journalistisk og mediemæssig kontekst.

Finansminister Bjarne Corydon og hans partifælle, Mogens Lykketoft, i Folketingets formandsstol giver os en briefing om, hvordan de ser påvirkningsspillet indefra

Finansminister Bjarne Corydon og hans partifælle, Mogens Lykketoft, i Folketingets formandsstol giver os en briefing om, hvordan de oplever påvirkningsspillet

Vi fører dig ind bag magtens mure til de toppolitikere, embedsmænd og organisationsfolk, der selv dagligt påvirkes og forsøger at påvirke. Hegelund & Mose binder oplæggene sammen og perspektiverer dem i en journalistisk sammenhæng.

De medvirkende på kurset er blandt andre:

  • Lobbyisternes ultimative scoring ”manden med pengene”, finansminister Bjarne Corydon, som beretter om, hvad han udsættes for af henvendelser – og hvad han forventer af en redelig lobbyist.
  • Folketingets formand, Mogens Lykketoft, der kommer ind på problemerne med de præfabrikerede spørgsmål, på udfordringerne med, at høringsfrister kun sjældent overholdes, og den uigennemsigtige danske partistøtte, som der sættes internationalt spørgsmålstegn ved.
  • Blandt mange andre møder vi også højtplacerede embedsfolk og en af fagbevægelsens i offentligheden ukendte grå eminencer, der diskret trækker i snorene.  Det gælder også en top-direktør fra en interesseorganisation, selv tidligere højtplaceret embedsmand, som i dag varetager sine medlemmers interesser, blandt andet takket være et fintmasket netværk blandt embedsmændene på Slotsholmen.

Der er ikke nødvendigvis noget odiøst i de nye og ukendte veje, indflydelse i dag forløber i. Men som professor Ove Kaj Pedersen – oplægsholder på kurset – tørt konstaterer: ”Man skylder nok at fortælle befolkningen, at det er i dag er sådan, det foregår!” Deltagerne på kurset skulle gerne være bedre rustet hertil efter fem dage i magtens maskinrum.