DR og TV2 nyder godt af toppens inside kendskab til Slotsholmen, når der skal medieforhandles. Med Marianne Jelved som kulturminister er adgangen for alle andre dog blevet nemmere end under Uffe Elbæk. Det skriver Susanne Hegelund, tidligere chef for TV-Avisen, i dag en del af rådgivervirksomheden HEGELUND & MOSE og medforfatter til Lobbyistens Lommebog.  Indlægget blev bragt i Mediawatch 24. januar 2014. Læs nederst et uddrag af kapitlet i Lobbyistens Lommebog ”Alle mod alle” om medielobbyisterne.

Mandag aften var et par distingverede herrer på besøg hos Krasnik i Deadline på DR2 for at snakke embedsværk. De to herrer var tidligere og nuværende DR-boss Christian Nissen og Michael Christiansen. I Deadline var de interessant nok tituleret som henholdsvis ”tidligere embedsmand i Finansministeriet” og ”tidligere departementschef i Forsvarsministeriet”, selvom det er et godt og vel et par dage siden, de sidst har bestridt disse embeder. Erfaringerne fra tiden på Slotsholmen kan da også fortsat bruges.

Netop med deres embedsmandsbaggrund har de som DR-repræsentanter haft forståelsen for Slotsholmens klaviatur, og hvad der skal til for at sikre indflydelse på skiftende medieforhandlinger. Det samme gælder TV2s Merete Eldrup, som med en fortid i Finansministeriet og deraf følgende indsigt i centraladministrationens tyste processer også er en dreven taktiker. Dermed har public service cheferne evnet at skaffe politiske resultater (læs: brugbare rammevilkår) for deres organisationer i tider, der ikke altid har været nemme for medie-mastodonterne. Resultaterne har vakt betydelig irritation her og der, men fagligt set har de tre blot udført et grundlæggende stykke effektivt lobbyarbejde – blandt andet baseret på stærk indsigt i og føling med Slotsholmens mindset. Du skal hjælpe politikerne og embedsværket – ikke bare brokke dig og plage, det er et af løsenerne i lobbykampen anno 2014.

Nu skal vi så til det igen. Medielobbyisterne fra de talrige organisationer og institutioner er igen, igen (for der medieforhandles af forskellige grunde ofte i disse år) i gang med at gøre sig til over for kulturministeren, så netop deres niche tilgodeses.

Mens en del danskere fortsat nok ser lobbyister som det onde selv, har vi Danmark for tiden en kulturminister, der elsker lobbyfolket. ”Vi kan ikke klare os uden lobbyisterne. De gør os klogere,” mener Marianne Jelved. I disse dage har hun selv fornøjelsen, når hun dels besøger, dels modtager delegation efter delegation i Kulturministeriet i de indledende sonderinger. Hver og én redegør for, hvorfor der skal tages hensyn til netop deres foretagender, når der skal fordeles goder. DR og TV2 får enkelttid, andre må deles om ministerens tid, men ingen bør være nervøse for, at de ikke kommer til orde.

Jelveds forgænger, Uffe Elbæk, var af en helt anden skole. Rebellen kørte de seneste forhandlinger for et par år siden på sin egen anarkistiske facon. Elbæk så ingen mening i de traditionsbårne høflighedsvisitter, hvor der som en del af spillet stille og roligt bliver varmet op til de endelige forhandlinger.  Først da lobbyisterne via partiformand Vestager fik vredet armen om på Elbæk, faldt han til patten og modtog det faste korps af medierepræsentanter i audiens. Også Naser Khader oplevede i sin tid som politiker kultur– og medielobbyisterne som de mest aggressive typer, langt værre end de ellers berygtede sundhedslobbyister.

For nutidigt tænkende medier er arbejdet med at sikre de bedst mulige rammevilkår blevet en konstant del af hverdagen og ikke bare skåltaler ved festlige lejligheder. SBS er blandt dem, der er i gang året rundt. ”Slap nu af,” siger Socialdemokraternes Mogens Jensen gang på gang til radio-tv-foretagendet. ”Der skal være en dosering”. Alligevel bruger Jensen de kommercielle tv-stationers input til at formulere kritiske spørgsmål til DR og TV2. Så helt uden effekt er indsatsen ikke.

Også Information og Kristeligt Dagblad er i lobbyisternes top-elite, når der skal findes offentlig støtte til deres udgivelser. Hvorfor kan du læse om i kapitlet ”Alle mod alle” i vores seneste bog,  Lobbyistens Lommebog. Vi kommer ind i kapitlet efter en beskrivelse af det årlige lobbycirkus ved den årlige københavnske redaktørmiddag. Læs her.