MOSE KOMMUNIKATION sparrer med dig bag den lukkede dør, når beslutninger – også de svære – skal kommunikeres til pressen, kunderne, medlemmerne og medarbejderne.

  • Analysen
  • Ledelsesdilemmaerne
  • Kernebudskaberne
  • Talepapiret eller pressemeddelelsen
  • Timingen
  • Ekskveringen

Vi tilbyder ærlig og respektfuld kommunikations-og ledelsesrådgivning til direktionen, chefgruppen og den ensomme mellemleder, der savner en erfaren sparringspartner. Det kan være om, hvordan man får mere gennemslagskraft – i pressen, blandt beslutningstagerne eller internt i organisationen.