Det store strategikort

Hvor skal vi hen? Og hvordan? Det handler strategisk ledelse om. Vi finder ind til kernen, når I vil justere kursen.

S underviser sygeplejersker

“Put a man or a woman on Mars”. Vi samler store som små ledelsesgrupper og navigerer forsamlingen frem mod målet

Baggrunden kan være forandringer i markedet eller nye krav fra ejerne/ledelsen. Strategiarbejde foregår ikke fra den ene dag til den anden og fordrer høj grad af vilje til at ”kigge indad”.

En større interessentanalyse kan være gavnlig til at få overblik over jeres interessemæssige landskab. Før en ny kurs udstikkes, skal du af gode grunde være skarp på ”problemet” og ”mulighederne”. Interessentanalysen kan være et effektivt redskab til at hjælpe dig op i helikopteren.

Mindre kan derfor gøre det, hvis I er pressede på økonomien. Det kan for eksempel være journalistisk og akademisk research, hvor vi med friske og uvildige øjne kortlægger jeres interessesfærer og status på markedet.

målgrupper

Hvad er det efterladte indtryk af jer i målgrupperne? Det kan vi komme til bunds i.

Ofte er opfattelsen af jeres organisation ikke den samme, når vi går metodisk til værks hos samarbejdspartnerne, som når I selv spørger ind til jeres omdømme. Det er ikke nødvendigvis morsomt at blive konfronteret med ”det efterladte indtryk” af sig selv hos medier, politikere og offentlighed – når man lige troede, at det gik så godt.

Men når ”problemet” er fundet, er det ulige nemmere (og sjovere) at kigge efter mulighederne og sluttelig lægge sig fast på en kurs og få denne igennem i den øverste ledelse og bestyrelse.

Strategiarbejdet vil udover interessentanalyser m.v. typisk ske i forbindelse med idémøder, workshops og inddragelse af relevante aktører. Vi står gerne for hele processen – eller bidrager med staldtips fra sidelinjen.