Et grundigt og velafbalanceret indblik i magtens maskinrum.