Bertel Haarder ville gerne have fortsat som europaminister efter det succesfulde EU-formandskab under Anders Fogh Rasmussen. Men posten var blot midlertidig. I Udenrigsministeriet havde de tilsyneladende også travlt med at komme af med sådan en minister. Da han kom  for at hente sine ting på Asiatisk Plads, hvor han havde haft kontor, var en murer allerede ved at mure døren ind til europaministerkontoret til.

Nu ventes der i spænding på, om en ny regering også vil nøjes med blot at have en europaminister under det kommende formandskab, eller om en sådan minister får en mere permanent status, som det kendes fra andre EU-medlemmer, selv et EU-skeptisk land som Storbritannien.

Det er et valg med indbyggede dilemmaer: Hvis Helle  Thorning-Schmidt vil forstærke den europæiske røst i regeringen – en EU-venlig linje De Radikale går ind for – så har Danmark stadig en europaminister, når der er  lukket og slukket for vores formandskab. Men imod taler, at statsministeren også  kan have en interesse i, at der ikke opstår for megen europadebat herhjemme om,  hvor meget – eller snarere: lidt – en dansk regeringsleder egentlig har at skulle have sagt i det store billede, mener en EU-ekspert.

Læs hele min artikel i EU-kommissionens elektroniske nyhedsbrev Europa 3.0