Som en indholdsrig guide til det landskab, politikere og embedsmænd færdes i på godt og ondt, gør »Javel, hr. minister« fin fyldest. Og kapitler som »Amatøren« om systemets babysitning af amatørministre eller »Mistroen og velkomstpakken« om forberedelsen af regeringsskifter (…) er yderst aktuelle.