Susanne Hegelunds og Peter Moses journalistiske og velskrevne bog (…) har åbnet lugen til magtens maskinrum (…). Man får også gode erkendelser med undervejs: eksempelvis at de seneste årtiers mere omfattende politisering af embedsmændenes arbejde også skyldes en aktiv tilpasning fra embedsværket selv for at forhindre konkurrenter i ministeriet i skikkelse af flere spindoktorer eller værre: politiske kabinetter.