En overmatchet minister med et stort imperium kan drukne i sagsbehandling og drillerier fra oppositionen. Det ramte Bendt Bendtsen og nu også Karen Jespersen. Vil svaret være at udstyre fremtidens superministre med politiske kabinetter?

Analyse af Peter Mose bragt i Politiken den 7. april 2009.

Karen Jespersen er langt fra den første minister, der er druknet i et stort og bøvlet ministerium. Også Bendt Bendtsen sank til bunds, da han i 2001 blev vicestatsminister og lod sig besnære af, at han tilsyneladende blev sat i spidsen for et superministerium, der kunne være et værdigt konservativt modspil til Venstres statsminister og finansminister.

Flot og imponerende lød det med et ”Økonomi- og Erhvervsministerium” – det blev solgt som en ”sammenlægning” og dermed et potent mega-ministerium. Men i virkeligheden blev den konservative leder sat ud på et sidespor.

Den skarpe og anderledes velforberedte Anders Fogh Rasmussen kreerede en ressortfordeling, der effektivt sørgede for, at Bendt Bendtsen aldrig ville kunne nå op til vandoverfladen og få luft til at komme med sine egne politiske visioner.

Bendtsen, der ikke var skolet i økonomi, blev druknet i arbejde, og hvad værre var: Reelt blev de økonomisk mest betydningsfulde opgaver for næsen af ham flyttet over i Finansministeriet, så Venstre fik magten over de store linier. Dermed er Fogh formentlig den statsminister, der på hidtil mest glat facon har sat sin koalitionspartner ud af spillet.

Anderledes er baggrunden for Karen Jespersens exit. Ganske vist har hun kastet håndklædet i ringen som velfærdsminister med netop den begrundelse, at det var umuligt at lave langsigtet politik, når hun sad på toppen af en så kæmpestor og sammenlagt organisation (reelt bestående af fire ministerier – social-, indenrigs-, ligestillings-, bolig- og familieminister).

Men det kan næppe have været Foghs intention at stække hende fra starten, som det skete med Bendt Bendtsen. Hun blev hentet ind som regeringens sociale pokal fra det socialdemokratiske overskudslager. Hun skulle udnytte sine stærke evner til at kommunikere politik med kant og troværdighed – at drive kommunikationsledelse – og ikke mindst gøre det inden for det sociale område, hvor regeringen var svag sammenlignet med oppositionen.

Men da hendes socialministerpost efter valget i november 2007 bliver vekslet om til et superministerium med et langt større ressortområde, bliver hun holdt i et stadigt stærkere jerngreb: Ikke færre end fire folketingsudvalg holder hende konstant beskæftiget, ikke mindst med et hav af samråd med spørgsmål om stort og småt. Et væld af interesseorganisationer kræver også deres ret, og til sidst geråder hun i direkte skænderi med magtfulde borgmestre, som – helt uhørt – buher af hende på et delegeretmøde i Kommunernes Landsforening.

En minister, der vil rage op, skal ikke blot være god på skærmen, kunne gøre forligspartnerne glade og holde interesseorganisationerne i skak. Hun må også være i stand til at sætte handleiver og initiativlyst i et perspektiv, der rækker mange år frem. Og magte at tænke mediernes rolle ind i beslutningerne, timingen og præsentationen.

Den evne er der ret beset ikke mange politikere, der har. Så stor er talentmassen ikke. Hvis man så oven i købet får tildelt et superministerium med et virvar af labyrintiske opgaver, viser det sig hurtigt, at man er fejlcastet. Det har selv en stor-kommunikator som Karen Jespersen måttet sande.

Da det gik op for Bendt Bendtsen, hvor meget han havde påtaget sig, gav han ikke som hende op. I stedet får han efter valget i 2005 skrællet nogle store tidsrøvere fra. Det tunge energiområde – krigsbyttet fra Svend Aukens splintrede miljø – og energi-imperium – bliver lagt over til transportminister Flemming Hansen og forbliver dermed på konservative hænder, men nu uden at partilederen skal slås med det i dagligdagen.

Men som leder for regeringens mindste parti kunne han også have valgt en helt anden strategi lige fra starten, så han fik flere kræfter til at polere den konservative profil over for Venstre og vælgerne. Han kunne være gået efter at få et vævert lille økonomiministerium med et meget begrænset arbejdsstof sammenlignet med andre ministerposter. Ikke så imponerende på overfladen, men med større muligheder for indflydelse på de emner, der virkelig flytter kilometerstenen.

Dermed kunne han have fulgt linien fra Niels Helveg Petersen og Marianne Jelved, der begge kombinerede at være radikale ledere med at sidde i sådan et slankt ministerium, men samtidig ved deres side have embedsmænd med en økonomisk ekspertise, der kunne ”skygge” budgetbisserne ovre i Finansministeriet.

Men det modsatte skete for Bendtsen: Fra Økonomiministeriet fik Finansministeriet blandt andet overladt opgaven med at lave konjunkturvurderinger af dansk økonomi, medlemskabet af ECOFIN i EU og kontakten til IMF.

Det er næppe for stærkt at sige, at Økonomiministeriet reelt blev nedlagt og Finansministeriet næsten fik ministermonopol på dansk økonomi, da Bendt Bendtsen kom til magten i det ministerium, som Lene Espersen siden har overtaget – i øvrigt uden at fravriste disse godbidder fra sin magtfulde finansminister-kollega fra Venstre.

Partilederne og ministeremnerne skal altså tænke sig godt om, før de lader sig besnære af superministerier. De kan tilsyneladende give en minister masser af magt og prestige, men risikoen er også meget lidt indflydelse. De kan øge en regerings evne til at sætte nye, store dagsordener, men også havne i, at ministeren drukner i tidsrøvende drillerier fra en opposition, der lugter blod og konfronterer ministeren med den ene småsag efter den anden inden for det enorme ressort.

Oveni kan en overbelastet superminister risikere at tabe endnu mere terræn til de topdygtige embedsmænd, hvis ministeren ikke magter at forblive i den metier, hun gik ind i politik for: At arbejde i holdningsindustrien og undgå at ende som administrator.

Oppositionens leder, Helle Thorning-Schmidt, har udtalt, at hun ønsker at kreere en håndfuld superministerier, hvis og når hun får magten. Sigtet er ikke mindst at fremme hendes regerings evne til at fastholde dagsordener, koordinere på tværs og levere, hvad hun lover.

Men skal hun lykkes med det, kræver det blandt andet, at hun har nok politiske talenter i sit parti at sætte i toppen af disse ministerielle mastodonter, og at Villy Søvndal kan levere resten. Ellers er der risiko for, at de lider samme skæbne som Karen Jespersen og Bendt Bendtsen.

Hvad medicinen kan være mod, at også de drukner? At fremtidens superministre bliver udstyret med politiske kabinetter og udefra headhuntede stabe i deres forkontorer. Det skal blive spændende at se, om Helle Thorning-Schmidt bliver den første statsminister, der åbner for det.