Ledelsesrådgivning

Susanne Hegelund var i 10 år med i  Danmarks Radios nyhedsledelse, bl.a. som chef for TV-Avisen. Som  kommunikationsdirektør i brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer var hun chef for en afdeling med godt 35 medarbejdere. Peter Mose har bl.a. været kommunikations-og analysechef i Ingeniørforeningen

Ledelsesrådgivning

Ledelsesrådgivning: God ledelse, en optimal påvirkningsindsats og effektiv kommunikation hører tæt sammen. Ledelse fordrer ikke blot personlig gennemslagskraft i forhold til medarbejdere og omgivelser. Det kræver også det rette hold, hvad angår dagsordensætning og indflydelse.

HEGELUND & MOSE sparrer med organisationen bag den lukkede dør, når beslutninger – også de svære – skal kommunikeres til pressen, kunderne, beslutningstagerne, medlemmerne og medarbejderne.

Vi hjælper ledelsen med at skabe de bedste interne rammer for stærkere dagsordensætning. Vi bistår også ledelsen med at skabe forståelse for og opbakning til forandringer. Og eksternt trimmer vi – sammen med ledelsen – budskaberne, argumenterne og dokumentationen, så organisationen gør sig relevant i medierne og blandt beslutningstagerne.

HEGELUND & MOSE  har respekt for lederens hverdag. Den er fyldt med dilemmaer og svære valg. En skønhedskonkurrence bliver det aldrig: Der er altid nogen, man risikerer at skuffe. Det skal blot ske af de rigtige grunde og kommunikationen være i orden.

Kontakt

Susanne Hegelund på 40.32.68.16 eller Peter Mose på 51.22.46.14. Eller skriv til info@hegelundmose.dk

Kundecases ledelsesrådgivning

Vi har udført en stribe ledelsesmæssige rådgivningsopgaver. Find kundecases ved at klikke neden for.

Læs mere

Hellere 10 kvalificerede ansøgere end 100 ukvalificerede. Lad være med at spilde jeres egen og de “forkertes” tid. Skriv jobannoncen, så de behov, I gennem en grundig analyse er nået frem til, fremgår tydeligt og klart. HEGELUND & MOSE  har gennem årene været med i mangen en rekrutteringsproces. Tidligere som chefer på en stribe arbejdspladser og i dag som konsulenter har vi  været involveret i den indledende behovsafklaring, jobsamtalerne og den efterfølgende udvælgelse. Her er nogle af vores anbefalinger og refleksioner i forbindelse med rekruttering, bl.a. til kommunikationsafdelinger: Hvad cand. en kommunikatør?

Generelt er lobbyisme en ledelsesdisciplin: Holdet, kompetencerne og arbejdsdelingen skal være velsmurt.

Der kan hurtigt komme et forudsigeligt skær over de organisations-talsmænd og virksomhedsfolk, der popper op i medierne. Det lyder som ”nyt fra Kreml”, for vi seere, læsere og lyttere overraskes ikke; vi synes, vi har hørt det hele før; det emmer langt væk af endnu et mere eller mindre godt maskeret partsindlæg: Bliv den nye ekspert.

Sig SIRI til din fremtid: Der er flere ledelsesgreb, hvis man virkelig vil sætte dagsordenen – og sætte sig for bordenden af en vigtig samfundssamtale. Ingeniørforeningen, der ikke blev inviteret med i Løkke-regeringens disruptionsråd, har været så smart selv at etablere en “kommission”. Lær af IDAs ledelsesgreb.

Find det dumme svin: Et ydre fjendebillede – for eksempel Uber, Finansministeriet eller DI – kan være et effektivt ledelsesgreb, hvis man vil mobilisere baglandet og medlemmerne. Læs om Efterskoleforeningens strategi.

Det er en stor ledelsesmæssig udfordring – især for mange lønmodtagerorganisationer – at det ikke nødvendigvis forbedrer det civile karriere-CV at sidde på formandsposten og slet ikke for længe. Det kræver en god exit-strategi  at komme videre i karrieren.

En anden udfordring er at skabe et frugtbart samspil mellem formanden og den administrative ledelse og undgå, at man skygger for hinanden. I ledelses-og metodebogen “Flyt magten” kommer vi nærmere ind på, hvordan organisationspolitikere/ledelsessekretariatet, borgmestre/kommunaldirektører og ministre/departementschefer bedst samarbejder.