februar 2014

Den lyttende EU-kommissær

EU-kommissionen signalerer, at den vil lytte mere til Europas befolkning gennem såkaldt borgerdialog. Initiativet bør følges op ved, at Barrosos efterfølger som kommissionsformand udpeger en ”nærhedskommissær”, lyder en dansk opfordring. Analyserende [...]

januar 2014

EU kan lære af amerikansk valgkamp

En af Obamas valggeneraler mener, at vælgerinteressen kan øges væsentligt af de partier, der stiller op til Europaparlaments-valget. Opfordringen kommer samtidig med, at der eksperimenteres med borgerinddragelse flere steder i [...]

Parlamentet går efter EU-toppost

De europæiske partier i Europaparlamentet vil udnytte Lissabon-traktaten til at komme med deres egne bud på, hvem der skal indtage sædet som EU-kommissionsformand. Der er lagt op til en institutionel [...]

Go to Top