Indflydelse

Lobbyisme med værdi: HEGELUND & MOSE er specialister i hjælp-til-selvhjælp for den, der ønsker at sætte en politisk dagsorden og flytte magten. Vi hjælper med at finde de bedste argumenter og den skarpe dokumentation, når man ønsker at overbevise politikere eller komme i kontakt med embedsværket.

Lobbyisme hvordan?

HEGELUND & MOSE  bistår med at

 • formulere den politiske strategi
 • kortlægge det strategiske netværk blandt eksempelvis politikere og embedsmænd
 • analysere jeres renommé og muligheder blandt beslutningstagere
 • bygge nye alliancer op
 • finde den rette timing for, hvornår man bør henvende sig – og hvordan.

Kunder

Lobbyisme med effekt: HEGELUND & MOSE er eksperter i lobbyisme, der virker, sætter dagsordenen og flytter magten. Her er Susanne Hegelund og Peter Mose i tv-studiet på TV2 NewsVi rådgiver

 • Virksomheder
 • Organisationer
 • Undervisningsinstitutioner
 • NGOer
 • Kommuner og regioner
 • Halv-offentlige selskaber

Det får I ud af samarbejdet

Vi sikrer, at I bruger påvirkningsmetoder, der er i orden på alle planer. At argumenterne og dokumentationen er på plads. At det skriftlige materiale også er i orden. Og at I ordentligt klædt på til mødet med beslutningstageren. At I er skarpe til at præsentere jeres anliggende, også mundtligt, og at I er i stand til at lytte til den på anden side af bordet. Altsammen ud fra devisen, at en lobbyist har to ører og kun een mund.

Kontakt

Peter Mose på 51.22.46.14 eller Susanne Hegelund på 40.32.68.16. Eller skriv til info@hegelundmose.dk

Kundecases: lobbyisme med værdi

Vi har samlet en stribe anonymiserede kundecases fra vellykkede samarbejder, der illustrerer nogle af vores velafprøvede metoder, som kommer kunderne til gavn.

Disse eksempler finder man her:

Organisering af indsatsen

Lobbyisme: Bør man ansætte skarpe talknækkere i egne rækker? Eller er det bedre – også for troværdigheden – at få et velrenommeret analysefirma med tunge specialister til at udarbejde gennemregnede rapporter?

Spørgsmålet er ikke længere, om en interessevaretager skal understøtte sin brandingmæssige og politiske indsats med analyser. Det bør man. Kernespørgsmålet er, hvordan indsatsen bedst organiseres.

Penge i politik

Lobbyisme: Hvad stiller man op, hvis en politiker eller et parti står med hatten i hånden og beder om et bidrag til valgkampen? Her er lobbyistens sponsor-guide.

Man kan med fordel også tilbyde politikerne “gratis konsulentbistand” – win-win for begge parter. Læs hvordan.

Den lille lobbyist

Ti gode råd til den lille interessevaretager: Selvfølgelig betyder størrelsen noget. Men der kan også være fordele ved ikke at være stor.

Læs mere i vores altinget-analyse om gevinsten ved ikke at være stor, hvis man vel at mærke bruger kræfterne rigtigt. Sommetider giver det mere mening at være David og ikke Goliath.

Hvad gør ildsjæle, NGOer, nystartede patientforeninger og andre projektmagere, hvis de vil indsamle penge til det gode formål? Her er ti gode råd til crowdfunding, indsamling via de sociale medier.

Kommunen eller virksomhedens muligheder

Lobbyisme: Flere og flere kommuner tager sagen i egen hånd i stedet for alene at overlade interessevaretagelsen til KL. Læs vores analyse med udgangspunkt i en jysk kommunes lobbyindsats.

Også virksomheder går til tider solo – udenom deres erhvervsorganisationer. Se mere her.

Der kan skabes stor gennemslagskraft ved at være med til at etablere en tænketank, men man bør tænke sig godt om inden. Læs Danmark ramt af tænketanksfeber.

Forstå beslutningsprocesserne

En god interessevaretager sætter sig ind i, hvordan regeringsapparatet arbejder – beslutningsprocesserne bag de lukkede døre. Her er en guide til, hvordan regeringens magtfulde Økonomi-udvalg arbejder.

Der er flere påvirkningsfaser, hvis man vil have indflydelse på finansloven. Læs hvornår og hvordan.

I ledelses-og metodebogen “Flyt magten” uddyber vi, hvordan man ikke alene gør sin indflydelse gældende i forhold til finanslovsprocessen, men også i kommunernes budgetlægning.