Kommunikationsrådgivning

Kommunikationsrådgivning: HEGELUND & MOSE er specialister i hjælp-til-selvhjælp, når der skal sættes eller flyttes en dagsorden i offentligheden eller på de indre linjer. Vi rådgiver på alle niveauer af organisationen medbringende en effektiv værktøjskasse inden for kommunikation.

Kommunikationsrådgivning hvordan?

HEGELUND & MOSE møder op med to gange tre årtiers opsamlet viden om, hvordan ledelsen omsætter strategisk kommunikation til noget, der reelt virker i hverdagen og skaber opmærksomhed og gennemslagskraft de rette steder.

Vi har tung erfaring med at rådgive ledere på  strategisk, taktisk og operationelt niveau.

Vi er skarpe til at eksekvere og sørger for fremdrift i projekterne, og så giver vi gerne en out-sourcings-hånd med, hvis kunden har behov for at blive aflastet, når konkrete handleplaner skal føres ud i livet.

Kommmunikationsrådgivning

I vores kommunikationsrådgivning skærer vi hurtigst muligt ind til kernen, også i komplekse sager. Vi fokuserer på, hvad der virker, og skærer det bort, der er ligegyldigt

Kunder

Vi leverer kommunikationsrådgivning på seniorniveau til:

  • Formand og bestyrelse
  • Direktionen
  • Chefgruppen
  • HR-afdelingen
  • Chefen for den politiske afdeling
  • Kommunikationschefen

Det får I ud af samarbejdet

Varm luft kan være ganske dejlig, vel at mærke, når man er på ferie sydpå eller sommerdanmark er over os. I et kundeforhold er varm luft spild af tid og ressourcer.  I vores kommunikationsrådgivning skærer vi hurtigst muligt ind til kernen, også i komplekse sager. Vi fokuserer på, hvad der virker.

Det handler om erfaring.

Vi lytter til, hvad ledelsen beder om og sørger for, at der kommer skred i tingene. Men vi er også bevidste om, hvad kunden har behov for. Hvad der bedes om og hvad der er behov for er ikke nødvendigvis det samme altid.

Vores bidrag er, at ledelsen undervejs i samarbejdet opnår gevinster på begge niveauer.

Kontakt

Peter Mose på 51 22 46 14 eller Susanne Hegelund på 40 32 68 16. Eller skriv til info@hegelundmose.dk

Kundecases kommunikationsrådgivning

Vi har samlet  kundecases fra vellykkede samarbejder, der illustrerer nogle af vores velafprøvede metoder. Disse cases finder man ved at klikke på knapperne til venstre.

Find konkrete eksempler på samarbejder om

Eksempler på vores samarbejde om PR, krisehåndtering og budskabs- og medietræning finder man her.

Navigation i ny medievirkelighed

Kommunikationsrådgivning: Virksomheder, offentlige myndigheder og “magthaverne” har fået sværere ved at trænge igennem i den nye medievirkelighed. Forsigtige Danmarks Statistik er eksemplet på en hæderkronet ældre demokrati-institution, der er kommet lidt i klemme i en Trump-tid.

Læs om Danmarks Statistiks nye kommunikationsstrategi.

Bisser tager til genmæle: Finansministeriets topembedsmænd har besluttet sig for at gå i offensiven i offentligheden: Hvis der sættes spørgsmålstegn ved budgetbissernes beregninger, går Finansministeriets departementschef og afdelingschefer – som led i en ny genmælestrategi – selv i pressen. Det skal hindre myter og konspirationsteorier.

Operation Sommerluft: koordineringens kunst

Operation Sommerluft: For en regeringschef er det ofte opad bakke, hvis Statsministeriet forsøger at skabe en samlet kommunikationsstrategi for en hel regering.

Under Lars Løkke Rasmussen har man forsøgt at opruste med en kommunikationsstab under statsministeren.  Staben forsøger efter bedste evne at koordinere indsatsen på tværs af ministerier og regeringspartier.

Navneændring eller…?

Kommunikationsrådgivning: Skal man ændre navn eller ej? Flere organisationer har med mere eller mindre held bokset med navneændringer – en anledning til at fintune måden at arbejde politisk og kommunikere på. Læs om Danmarks Rederiforenings sørejse mod sit nye navn: Danske Rederier.

Beslutningsdanmarks samtalekøkken

Beslutningsdanmarks samtalekøkken: På ti år er TV2 News blevet stedet for nyhedsdøgnets proces-positioneringer; den nørdede samtale foregår på altinget.dk, mens Twitter er blevet kanal for netværks-finterne.