Lobby-workshop

Indflydelse, politisk tæft og indsigt i embedsmandens logik: HEGELUND & MOSE arrangerer skræddersyede workshops i at agere nutidigt og professionelt over for aktørerne i beslutningsdanmark – ikke mindst politikere og embedsmænd, centrale som lokale. Reglerne for indflydelse er på forholdsvis kort tid blevet ændret grundet internationalisering og et mudret mediebillede – og kræver nye metoder, hvilket vi går i dybden med i Lobbyistens Lommebog og Flyt Magten.

Første skridt er ofte en skræddersyet workshop af måske tre timers varighed med udgangspunkt i kundens egne udfordringer:

  • Hvordan bliver man en aktiv spiller i den demokratiske beslutningsproces?
  • Hvad er spillereglerne på Christiansborg eller på borgmesterkontoret?
  • Hvad får folketingsmedlemmer eller byrådspolitikere til at lytte?
  • Hvordan kan man risikere at dumme sig?
  • Hvad er den rette timing?
  • Hvordan kortlægger man sine interessenter – og finder ud af deres behov for viden, dokumentation og argumentation?
  • Hvor finder man den rigtige indgangsdør til de relevante ministerier eller til rådhuset og de kommunale forvaltninger?
  • Hvordan tænker embedsmændene, og hvordan kommer  man i konstruktiv dialog med dem?
  • Hvordan bygger man tillid op og opdaterer sit netværk?
Indflydelse

Vi udfordrer vi-plejer-tankegangen hos blandt andre bestyrelser, ledelsesgrupper og tillidsfolk – både mindre og store forsamlinger

Kontakt

Peter Mose på 51.22.46.14 eller Susanne Hegelund på 40.32.68.16. Eller skriv til info@hegelundmose.dk

Kunde-cases workshops og indflydelse

Lokale tillidsfolk vil tættere på rådhuset
15 tillidsrepræsentanter ønskede en fælles indføring i, hvordan de på nutidig vis øger den direkte dialog med politikere og ledende embedsmænd på landets rådhuse. I tæt samarbejde med den regionale ledelse gennemførte HEGELUND & MOSE et heldags-seminar, hvor tillidsfolk fra forskellige kommuner fik fyldt deres værktøjskasse op: Hvordan indgår jeg bedst i et nutidigt samarbejde med kommunens politiske og administrative ledelse.
Politisk afdeling ønsker brush up
Chefen for en politisk afdeling med 10 medarbejdere ønskede en fælles medarbejderdag med fokus på at påvirke landspolitikere og centrale embedsmænd. HEGELUND & MOSE syede et workshop-program sammen bestående af oplæg om de forskellige aspekter af nutidig interessevaretagelse, fælles refleksion og øvelser med konkrete cases. Dagen mundede ud i en fælles, konstruktiv forståelse af, hvor afdelingen havde sine forbedringspunkter over for ministerier og Folketinget.
Halv-offentligt selskab fjerner lobby-tvivl
Direktionen i et af landets største forsyningsselskaber ønskede en workshop om, hvor langt et halv-offentligt selskab kan tillade sig at gå som lobbyister. HEGELUND & MOSE faciliterede et seminar  for direktion og nøglemedarbejdere inden for jura, interessevaretagelse og kommunikation. Seminaret mundede ud i en erkendelse af, at selskabet til tider agerer unødigt forsigtigt over for Slotsholmen.
Efteruddannelse af nye nøglemedarbejdere
En af landets store erhvervsorganisationer bad HEGELUND & MOSE stå for efteruddannelse af nye nøglemedarbejdere, som skal tegne erhvervet over for beslutningstagere og presse. Nye medarbejdere er blevet rystet sammen på tværs af afdelinger og har reflekteret over fælles udfordringer. Den workshop-prægede undervisning er blevet garneret med oplæg fra topembedsmænd og ledende folketingspolitikere.