Ordstyrere

Ordstyrere: HEGELUND & MOSE forbereder og leder møder og forsamlinger – store som små, lange og korte. Holder af genren og stiller gerne op som tovholdere og moderatorer, især inden for politik og samfund.

Den velforberedte ordstyrer kender ikke bare til dagens agenda, men er bredt orienteret og ved, hvem der er hvem blandt publikum. Han eller hun skal også have et glimt i øjet samt kunne fange og turnere den kvikke bemærkning bagest i salen. Ordstyreren skal også kunne ”grille” oplægsholderne eller hovedtaleren, så deres pointer derved kommer til at fremstå tydelige. Og ikke mindst skal den dygtige moderator ikke så sjældent kunne aktivere publikum.

Ordstyrere

Ordstyrere: På Folkemødet er vi ud over vores egne arrangementer moderatorer for organisationer, offentlige styrelser og virksomheder – og bistår med at sy debatterne sammen. Her udfordres minister Inger Støjberg (V) og udlandsredaktør Michael Jarlner, Politiken

HEGELUND & MOSE planlægger og faciliterer:

  • substanstunge konferencer med et sammensat publikum af politikere og fagfolk
  • borgermøder med politikere, embedsfolk og borgere
  • events for virksomheder og deres interessenter
Ordstyrere

Valgkamps-slutspurt i en nordsjællandsk kommune: En facilitator skal styre stramt, hvis byrådskandidater fra hele 12 partier skal have nogenlunde lige meget taletid og ivrige borgere svar på deres mange spørgsmål

Og så er vi hvert år på Folkemødet, hvor vi ud over vores egne arrangementer er moderatorer for organisationsverdenen, offentlige styrelser, virksomheder og NGOer – og bistår med at sy debatterne sammen.

Jo tidligere vi kommer ind i tilrettelæggelsen af et arrangement, jo bedre.

Forberedelsesfasen i en event eller konference er afgørende for, hvordan arrangementet løber af stabelen: Hvordan tydeliggøre dagsordenen? Hvordan sammensætte et panel, der kan skabe liv og substans?

Hvordan skabe variation over måske en hel dag? Hvordan fintune arrangementet, så tilhørerne også tager noget med hjem?

Kontakt

Susanne Hegelund på 40 32 68 16. Eller skriv til info@hegelundmose.dk.

Kundecases ordstyrere

Årsmøde med sundhedspolitiske vinkler
En større virksomhed inden for sundhedsområdet bad Susanne Hegelund facilitere sit årsmøde for samarbejdspartnere og politikere. Mødet – for et par hundrede deltagere – varede tre timer og var en blanding af oplæg og debat. Hegelund kædede dagen sammen, præsenterede de forskellige aktører på understøttende facon og ledte dagens debatter på en måde, så alle synspunkter kom til orde – også de, der ikke signalerede 100 procent enighed med dagens vært.
Virksomhed sender nye signaler
En stor aktør inden for erhvervslivet relancerede sit brand og ønskede at tydeliggøre sin nye profil på en måde, som samarbejdspartnerne ikke var vant til. I samarbejde med HEGELUND & MOSE arrangerede virksomheden et eftermiddagsarrangement for et par hundrede forretningsforbindelser og andre interessenter, herunder en debat på tre kvarter. Susanne Hegelund moderede den stramme diskussion mellem tre ”eksperter”, afbrød, hvor det var betimeligt af hensyn til forståelsen, og fik også skabt plads til et smil.
Borgermøder med svært emne
En offentlig forvaltning stod over for en vanskelig beslutning, der – uanset udfald – ville påvirke områdets indbyggere og erhvervsliv. Forvaltningen ville holde flere borgermøder om dilemmaet. Susanne Hegelund blev hidkaldt m.h.p. at sikre professionel mødestyring og en stærk borgerdialog. Efter forberedende møder blev det på Hegelunds anbefaling besluttet, at embedsmændenes –  lange – oplæg blev skåret ned, og at ledende politikere blev hidkaldt for selv at kunne svare for sig. Susanne Hegelund styrede kontant debatterne, der hver strakte sig over godt et par timer, så sol og vind mellem de ophidsede borgere, forvaltning og politikere blev ligeligt fordelt – og perspektivet fastholdt.
Netværks-ledelse med H & M aftryk
HEGELUND & MOSE er tovholdere for faglige netværk med direktører, chefer og ledende medarbejdere fra et bredt spektrum af samfundsfelter. At samle travle mennesker i måske tre timer og undervejs holde energiniveauet højt kræver en sikker, understøttende mødeleder-hånd. Konceptet er typisk, at møderne indledes med oplæg fra en markant samfundsstemme. Bagefter reflekterer netværket og deler viden og erfaringer. Et eksempel er Altingets miljønetværk, hvor Peter Mose er facilitator, mens Susanne Hegelund fra 2018 er facilitator for et nyt velfærdspolitisk netværk hos Samuelsen.
Folkemøde-debatter
Vi har modereret en meget lang række politiske debatter i Allinge siden Folkemødets start i 2011. Herunder debatter med ministre, top-erhvervsfolk, departementschefer, fagforeningsformænd, borgmestre, NGOer, mediefolk og eksperter – altsammen inden for et bredt spektrum af samfundsemner.
Politisk kommunikation i EU-landene
Interesseret i viden om og udvikling i politisk kommunikation i et europæisk perspektiv? 700 kommunikationsfolk fra hele EU mødtes i Bruxelles for at debattere netop det emne på konferencen EuropCom 2013.  Susanne Hegelund var moderator på den velbesøgte workshop “Putting communication on the policy agenda” med mere end 140 deltagere.