Der er to grundlæggende skoler i disciplinen ”medietræning”: I den ene brydes deltagerne godt og grundigt psykisk ned – for herefter at blive samlet op igen, rustet til at cope med de onde journalister, der ikke vil dem noget godt. 

Den anden model går ud på at uddanne deltagerne til at fungere optimalt i nutidens –  ikke fortidens – mediehav og se sig selv som samarbejdspartnere for medierne. Disse har i stort omfang brug for nye ansigter, autentiske og velfungerende kilder og skrappe eksperter, der får tv-programmet, radio-indslaget eller artiklen op at ringe.

Susanne Hegelund har kørt - og gennemfører - en stribe medietræningsforløb for private og offentlige direktører - samt politikere

Susanne Hegelund her sammen med en af fotograferne fra vores samarbejdspartner, Casablanca Film. I nogle forløb medvirker Peter Mose som kommunikationsrådgiveren, der sparrer med dig, inden du stiller op foran kameraet.

Den slags kræver træning. Kun få er født med et stærkt kommunikationsgen, og samtidig understøtter den danske mentalitet ikke i stort omfang personlig performance som et særligt talent eller fag. Vi er og bliver et ydmygt folkefærd.

Derfor er det grænseoverskridende for de fleste at stille sig op foran et kamera. Og derfor bakser tv-journalister hver eneste dag med at få kilderne til at ”tale tydeligt”, så seerne kan forstå – og ikke mindst huske – hvad den interviewede siger.

På minut-målingerne over seernes vandringer – ikke mindst i nyhedsudsendelser – kan medieforskerne dagligt aflæse, hvornår seerne zapper over på en anden kanal. Det sker for eksempel under live-interviews, hvor en enkelt medvirkende kan få et helt program til at gå i stå, fordi vedkommende ikke ”fungerer” i en tv-kontekst.

Synd for kilden, for udsendelsen og seerne, der bliver snydt for guldkornene.

Den slags kan der gøres noget ved; gennemslagskraft er et håndværk, der kan læres som alt andet. I vores optik sker det bedst i model 2, altså den hvor man uddannes til at blive en professionel medvirkende, der overbevisende får sin sag igennem.

Kontaktperson: Susanne Hegelund på 40 32 68 16.

 

Tagged with →