Indflydelse

Lobbyisme med værdi: HEGELUND & MOSE er specialister i hjælp-til-selvhjælp for den, der ønsker at sætte en politisk dagsorden og flytte magten. Vi hjælper med at finde de bedste argumenter og den skarpe dokumentation, når man ønsker at overbevise politikere eller komme i kontakt med embedsværket.

HEGELUND & MOSE  bistår med

  • at kortlægge det strategiske netværk blandt eksempelvis politikere og embedsmænd
  • at analysere jeres renommé og muligheder blandt beslutningstagerne
  • at bygge nye alliancer op
  • at finde den rette timing for, hvornår man bør henvende sig – og hvordan.
Lobbyisme med effekt: Susanne Hegelund og Peter Mose i TV2 News hos Jens Gaardbo: Lancering af Lobbyistens Lommebog

Lobbyisme med værdi: Sideløbende med vores rådgivningsvirksomhed har vi gennem foreløbig fire bøger om indflydelse bygget en solid viden op om, hvad der i praksis skal til for at få gennemslagskraft. Ikke blot i medierne, men også blandt politikere og embedsmænd

 

Kontakt

Peter Mose på 51.22.46.14 eller Susanne Hegelund på 40.32.68.16. Eller skriv til info@hegelundmose.dk

Kundecases: lobbyisme der gav værdi

Vi har samlet en stribe anonymiserede kundecases fra vellykkede samarbejder, der illustrerer nogle af vores velafprøvede metoder, som er kommet kunder til gavn. Disse cases finder man ved at klikke på knapperne til venstre. Find konkrete eksempler på

Læs mere

Bør man ansætte skarpe talknækkere i egne rækker? Eller er det bedre – også for troværdigheden – at få et velrenommeret analysefirma med tunge specialister til at udarbejde gennemregnede rapporter? Spørgsmålet er ikke længere, om en interessevaretager skal understøtte sin brandingmæssige og politiske indsats med analyser. Det bør man. Kernespørgsmålet er, hvordan indsatsen bedst organiseres.

Hvad stiller man op, hvis en politiker eller et parti står med hatten i hånden og beder om et bidrag til valgkampen? Her er lobbyistens sponsor-guide. Hvad gør ildsjæle, NGOer, nystartede patientforeninger og andre projektmagere, hvis de vil indsamle penge til det gode formål? Her er ti gode råd til crowdfunding, indsamling via de sociale medier.

Ti gode råd til den lille interessevaretager: Selvfølgelig betyder størrelsen noget. Men der kan også være fordele ved ikke at være stor. Læs mere i vores altinget-analyse om gevinsten ved ikke at være stor, hvis man vel at mærke bruger kræfterne rigtigt. Sommetider giver det mere mening at være David og ikke Goliath.

Flere og flere kommuner tager sagen i egen hånd i stedet for alene at overlade interessevaretagelsen til KL. Læs vores analyse med udgangspunkt i en jysk kommunes lobbyindsats. Også virksomheder går til tider solo – udenom deres erhvervsorganisationer. Se mere her.

Der kan skabes stor gennemslagskraft ved at være med til at etablere en tænketank, men man bør tænke sig godt om inden. Læs Danmark ramt af tænketanksfeber.

En god interessevaretager sætter sig ind i, hvordan regeringsapparatet arbejder – beslutningsprocesserne bag de lukkede døre. Her er en guide til, hvordan regeringens magtfulde Økonomi-udvalg arbejder.

Der er flere påvirkningsfaser, hvis man vil have indflydelse på finansloven. Læs hvornår og hvordan. I ledelses-og metodebogen “Flyt magten” uddyber vi, hvordan man ikke alene gør sin indflydelse gældende i forhold til finanslovsprocessen, men også i kommunernes budgetlægning.