Krisehåndtering

Krisehåndtering: Rettidig omhu er helt afgørende, hvis man vil undgå at blive hængt ud med urette. Vi hjælper med at finde de svage punkter – set med andre aktørers øjne – så ledelsen kan gøre noget ved dem i tide og undgå, at andre sætter dagsordenen først.

Krisehåndtering

Krisehåndtering: Hvor lægger ledelsen snittet i forhold til medierne? Hvad siger ledelsen til til medarbejderne – og deres familier? Eller til samarbejdspartnerne?

Et velfungerende kriseberedskab med klare retningslinjer og kommandoveje, når skaden er sket, er et must for en professionel organisation. Det skal indbefatte både medier, medarbejdere og stakeholders.

Det kan medvirke til at sikre en vis form for ro, når kaos har ramt jer: hvordan prioriterer og strukturerer ledelsen time for time og dag for dag? Hvor lægger man snittet i forhold til medierne? Hvad siger ledelsen til medarbejderne – og deres familier?

Hvordan kommunikerer man over for sine samarbejdspartnere? Hvordan håndterer man sin Facebook-side, som man troede var en markedsføringskanal, men nu bestormes med vrede kommentarer?

Vi står bi, når det går alt for hurtigt, og I føler,  I har mistet overblikket og kontrollen.

Kontakt

Ring til Susanne Hegelund på 40.32.68.16 eller Peter Mose på 51.22.46.14. Eller skriv til info@hegelundmose.dk. Så vi vender vi hurtigt tilbage.

Kundecases krisehåndtering

Virksomhed kommer fagforening i møde
Topledelsen for en stor koncern var ved at komme i klemme, fordi en fagforening havde afsløret, at udenlandsk arbejdskraft – stik mod virksomhedens DNA – ikke havde overholdt danske regler. Fagforeningsfolkene truede med at gå til pressen. HEGELUND & MOSE blev hastehidkaldt og var i aktion i et par uger: Sammen med direktionen gennemgik vi hændelsesforløbet og hullerne i de interne ledelsesprocedurer. Vi gik desuden i gang med egen research og konfronterede herefter ledelsen med de kritiske spørgsmål, pressen kunne ventes at stille virksomheden. Virksomheden endte med at indgå forlig med fagforeningen og strammede efterfølgende sine ledelsesrutiner op.
Undgå  samarbejdspartners gabestok
Efter et par kritiske tv-indslag om et tilsyneladende lettere anløbent foretagende blev HEGELUND & MOSE kontaktet af en af problemvirksomhedens leverandører. Denne – en  internationalt ejet leverandør med fokus på høj etik – var i risikozonen for at blive hængt ud som den egentlige synder bag problemerne, havde man erfaret. Mens advokaterne tog sig af juraen, bestod den mediemæssige kriseøvelse i første omgang i at skabe ro og overblik –  og lægge det rette perspektiv. Efterfølgende hjalp vi med at udforme en mediestrategi med henblik på at sikre, at eventuelle beskyldninger mod virksomheden ikke nød fremme i offentligheden.
Dårlig medarbejderkultur meldt ud
En offentlig virksomhed stod helt uventet pludselig med ubehagelige anklager om, at en række medarbejdere havde begået stærkt kritisable gerninger.  En pressemeddelelse blev proaktivt sendt ud, ligesom den rette talsperson blev valgt og gjort medieklar. Talspersonen blev over en intensiv eftermiddag trænet og udfordret på sine budskaber og hele sin fremtoning. For at gøre træningen realistisk foregik øvelsen med et professionelt set up med nyheds-kameramand, før talsmanden om aftenen gik i begge landsdækkende tv-kanaler – og tydeligt fik indhegnet problematikken.
Ung-medarbejdere får overenskomst
En højprofileret gazelle-virksomhed kunne ikke følge med sin egen succes, herunder kombinere vokseværket med en nutidig HR-politik og at lave en overenskomst med fagforeningen. Direktøren var samtidig kommet galt af sted i medierne ved at udtale sig nedladende om sine medarbejdere. Skaden var betydelig, da HEGELUND & MOSE blev hidkaldt: Direktøren måtte gå bodsgang i medierne med en kæmpe undskyldning og tegnede ydermere en overenskomst, som fagforeningen roste virksomheden for i offentligheden.
Kommunikationsplan for topfyring
I krisesituationer vindes og tabes sager i medierne i løbet af de første dage. Derfor bør virksomhedens medie-og relationsstrategi ikke styres af firmaets juridiske rådgivere – alene. En bestyrelse stod over for at fyre den øverste direktør; sammen med advokaten udgjorde vi formandens krisehåndterings-team. Opgaven var at rådgive om, hvad der kunne og burde siges om afskedigelsen over for offentlighed, samarbejdspartnere, medarbejdere og toneangivende meningsdannere. I dette tilfælde: Så meget det var muligt uden samtidig at ødelægge den afskedigedes muligheder for at komme videre i karrieren.

Læs mere om krisehåndtering

Spørgsmålet er, hvordan virksomheder håndterer den nye medievirkelighed, hvor politikere og forbrugere kan sende en virksomhed ud i et virtuelt uvejr inden for følelsesladede emner, der splitter befolkningen. Her er fem råd baseret på erfaringer fra USA.